Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2075
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2075
Název:Shiftingová flotila
(Die Shifting-Flotte)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:29.5.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1304 NGL = 4891
Pocházejí z Plantagoo - a chtějí osvobodit Mléčnou dráhu
Hlavní postavy románu:

Bré Tsinga - kosmopsycholožka je konfrontována s až dosud neznámou hrůzou

Druu Katsyria - Druhá poselkyně Thoregonu přivádí pomocnou flotilu do Mléčné dráhy

Perry Rhodan - nositel aktivátoru stojí před morální konsekvencí

Kallo Mox - syntronik má potíže se svými vlastními pocity

Mala Danoo - Galorňaka je podporou poselkyně Thoregonu

2. dubna 1304 NGL prezentuje Reginald Bull v Solární Rezidenci na Bráně 3, co se jeho vědecký tým dozvěděl s využitým dat Edhodim o Křišťálovém štítu. K jeho vytvoření je použit určitý typ katalytického vybuzení heliopauzy, sférické zóny o poloměru jedenadvaceti světelných hodin kolem Arkonu, ve kterém je dynamický tlak slunečního větru stejný jako tlak interstelárního prostředí. Aktivačními impulzy modifikuje tři sta projekčních stanic přirozené hyperzáření slunce Arkon, kvůli kterému pak heliopauza začíná rezonovat. V čele nárazového pásma se heliopauza projevuje částí hyperzáření jako nestabilní hyperbariéra. Ve srovnání s paratronovým nebo ASP-polem1) srovnatelné velikosti je spotřeba energie k vybudování Křišťálového štítu díky využití přírodní skutečnosti jen minimální. Terranskými zbraněmi nemůže být štít přetížený, protože jeho energie se ztrácí v pararealitě.

Mezitím se materializuje 106 jednotek galornské shiftingové flotily pod velením Druu Katsyrie2) poblíž Sluneční soustavy, kde čekají na LEIFA ERIKSSONA. OBJEVITEL potká galornské lodě tři tisíce světelných let daleko od Sol u žlutého slunce bez planet Orian. K překvapení Pozemšťanů se jedná o černé Galornské lodě3). Jsou odvedeni do systému Kalupova Brána, kde je Perry Rhodan přivítá. Druu Katsyria oznámí, že »Most do nekonečna« je v její domovské galaxii z neznámých důvodů blokován.

Navzdory převzetí moci SEELENQUELLEM chtějí Galorňané dodržet svůj úmysl vmísit se na straně Terranců do konfliktu v Mléčné dráze, a tím splatit dluh za to, co Perry Rhodan a Reginald Bull vykonali pro jejich národ v Plantagoo4). Terranský Rezident ale nepřipustí žádné pochybnosti o tom, že v žádném případě bude souhlasit se shiftingovou akcí proti SEELENQUELLOVI na Arkonu III, protože by Arkonidané na nové planetě války byli zasaženi5). Protiargumenty rezidenčních ministrů pro společnost Marana Vaginje a dalších rezolutně odmítne.

Aby mohl Galorňany kontrolovat, pošle Rhodan 3. dubna Bré Tsingu a Kallo Moxe6) na KESTAT, vlajkovou loď černých lodí. Oba Terranci okamžitě pocítí agresivní mentální vyzařování »lodní duše«, ve kterém se projevuje duch bývalých obyvatel a odpovídá Perry Rhodanově vyprávění o KEMPESTU7). Jen v několika křižnících si mírumilovní Galorňané vytvořili mentálně volný prostor.

Druu Katsyria neustále pochybuje o správnosti válečného tažení, který odporuje jejímu etickému přesvědčení, ale podporována svou poradkyní a svým milencem Mala Dannoem zůstává stát za svým rozhodnutím. Při setkání zažije Bré Tsinga a Kallo Mox, jak Druhá poselkyně Thoregonu ostatní Galorňany vyzívá vášnivě k boji proti SEELENQUELLOVI. Jejímu rozhodnutí, okamžitě informovat Rhodana, ale KESTAT sám zabrání. Mentální agresivita lodi nechává jejich vzájemné sympatie k násilně projevované sexuální lačnosti vzrůstat, které skončí, když Bré Tsinga upadne a bouchne se do hlavy. Když se konečně dostanou ke svým space-jetů v hangáru KESTATu, poznají oba Terranci, že galornská flotila je už dávno na cestě k soustavě Arkonu.

Krátce před dosažením Křišťálového štítu dá Druu Katsyria rozkaz vypustit space-jet. Pak si vědomě podvolí vyzařování KESTATu a vůli posádky a vydá veliteli Tonz Gesnumovi rozkaz k útoku. Prudce zaútočí Galorňané proti arkonidskými lodím, které hlídají Křišťálový štít a způsobí jim těžké ztráty. Sami ztratí jenom tři jednotky. Následně prostoupí, zahaleni do svých tmavomodrých ochranných polí, Křišťálovým štítem a šikovným nadsvětelným manévrem se dostanou do bezprostřední blízkosti Arkonu III, takže Arkonidané nemohou nasadit žádné ultratěžké transformační děla.

Nakonec aktivují Galornské lodě na rozkaz Druhé poslekyně Thoregonu své shiftingové zářiče. SEELENQUELL ale záření odrazí a přivede agresivní lodní duše k prudkému zániku. Zatímco používá odrážený shiftingový paprsek jako nosné médium, strhne superinteligence vědomí Galorňanů na sebe, během čehož 103 křižníků současně exploduje.

Ještě večer 3. dubna odlétá Bré Tsinga a Kallo Mox zpět do Kalupovy brány, aby zprávu oznámili. Analýzy vědců zjistí, že Galorňané Křišťálový štít neprorazili vlastní silou, ale skrz zevnitř vytvořenou strukturální štěrbinu. To je asi také důvodem toho, že Bré Tsinga a Kallo Mox mohli zaměřit výbuch galornských lodí mimo štít. Rhodan je přesvědčen, že SEELENQUELL Galorňany cíleně na Arkon nalákal a sám se nabídnul jako návnada, aby odstranil nebezpečí pocházející ze shiftingové flotily. Že se mu přitom nepodařilo získat cenné lodi ukazuje, jak těžký to byl boj pro mladou superinteligenci.

15. dubna přiletí ŠIMBAA a ZEUT s Blo Rakanem, Lotho Keraetem; Alaskou Saedelaerem, Benjameenem z Jacinty, Normanem a jakož i s deseti tisíci Terranci z Alašanu8) do systému Kalupovy Brány. Saedelaere informuje Perryho Rhodana o osudu jeho syna Deloriana a nových poznatcích o vzniku ID9).

Bostich naléhá na Rhodana, aby teď, když se Lotho Keraete vrátil, splnil svůj slib10).