Perry Rhodan 1960 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1960
Název:Zajatci palubního mozku
(Gefangene des Bordgehirns)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:16. března 1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 / 1291 NGL = 4877 / 4878
Mezi Terrou a Trokanem – SENECA přebírá velení
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Nositel aktivátoru musí bojovat proti palubní pozitronice.

Cistolo Khan – Komisař LSP dostane nenadálou návštěvu.

Gucky – Ilt se strachuje o starého druha.

Monkey – Oxtorňan je kompetentní za oblast vnějších operací.

Reginald Bull – Terranec se připojí k oddílu „překvapení“.

Genhered – Nonggo prožije památné setkání.

Ve velkém konfliktu mezi koalicí Thoregon, která se zasazuje za mír v kosmu, a stále ještě mysteriózní Šabazzou, mohli nedávno Perry Rhodan a jeho průvodci dosáhnout vynikajícího úspěchu: Podařilo se jim nazpět dobýt SOL.

Tím je prastará generační vesmírná loď, silně přestavěná Šabazzinými pomocníky, po mnoha staletích opět v rukou lidstva. Je tu ovšem problém: Během bojů byly těžce poškozeny četné sektory lodi; plavidlo však zůstalo v omezené míře letuschopné.

Perry Rhodan ví, že jde jenom o dílčí vítězství. Nepřátelé lidstva stále disponují zbraněmi a mocenskými prostředky, jejichž síla a charakter zůstávají velkou neznámou. Aby mohl Perry Rhodan, Šestý posel Thoregonu, zasadit Šabazze a jejímu spojenci rozhodující úder, potřebuje v první řadě víc informací.

Ty může získat pouze od Thoregonu samotného. Proto SOL odlétá z galaxie DaGlauš k velkému letu do Gorhoonu. Palubní mozek SENECA však s posádkou hraje falešnou hru a podaří se mu ji oklamat. Namísto do Gorhoonu Terranci přilétají do Mléčné dráhy, a rovnou do domovské Sluneční soustavy. Ke všemu se stávají ZAJATCI PALUBNÍHO MOZKU...


28. prosince 1290 NGL přistávají Gucky a Icho Tolot1) se space-jetem na Zemi2) a prosí Cistolo Khana o lékařskou pomoc pro Michaela Rhodana1), o kterou se medikové na Camelotu marně snažili šest dlouhých týdnů. Když Gucky, Tolot a Khan převezou v podchlazeném stavu spícího vazala Shabazzy do eprve deset let staré kliniky Kutami na Mimasu, vynoří se 29. prosince SOL na okraji Sluneční soustavy.

Vysílačkou prohlásí Perry Rhodan, že museli byt vyřešeny nebezpečné technické problémy s hypertaktovým pohonem, a dokládá to svým rozhodnutím, nikoho na palubě nenechat. Veskutečnosti se ale nejedná o Rhodana ale o SENECOVU simulaci. Pravý Rhodan je stejně jako ostantí členové posádky vězněm palubního mozku. Zatímco SOL druhý den zaujme polohu mezi Terrou a Trokanem, odpálí Monkey bombu v CIC rozhraní. Při dohledu nad THOREGONem ŠEST je SENECA nyní odkázán jen na roboty nebo výzvědné sondy. Trabzon Karett zjišťuje, že palubní mozek z informační sítě Země stahuje informace o obraně Solárního systému a zkoumá jeho slabiny. Aby mohli lidstvo varovat, rozhodne se Perry Rhodan odpojit SOL-buňku 1 tajně odpojit od zbytku lodi. Nejprve ale musí s Reginaldem Bullem, Monkeyem a deseti agenty SPL najít nestřeženou cestu do SZ-1.

Mezitím se pokusí Gucky, který odhalis SENECOVU simulaci Perry Rhodana, teleportovat s Guckym ze space-jetu do SOL. Z neznámého důvodu je ale vrácen zpět.

Na Kutami-klinice přijde profesor dr. Galan Wojtyczek a jeho spolupracovníci na to, že v těle Michaela Rhodana cirkuluje 3,3 milionu mikroskopických těles, které označí za mikro-stroje neznámé funkce. Viru podobně členité struktury z anorganického materiálu, kteří se brání útoku aktivátoru buněk, obklopují každou částečku vyslanou čipem zmorfní, zřejmě organickou hmotou. Kromě toho zaměří vědec stopy po permanentním psionickém záření, jehož frekvence odpovídá dřívějšímu sugestorovi Ribald Corellovi3) a které je příčinnou toho, jak Shabazza ovlivnila Michaela Rhodana.

Na Trokanu 31. prosince vyjde z Hřibu Mhogena, dá Cistolo Khanovi informace o vývoji v Chearthu4), snažně prosí o vyslání flotili a komisař LSP mu dá slib, že se zasadí o zájmy Chearherů. Khan chce dát Mhogenovi materiály od vlád nejdůležitějších národů Mléčné dráhy. Noviel Residor je ale proti tomu otevřít frontu a přivést hrozbu Slunečních červů do Mléčné dráhy, nechá si Paola Dašmaganová lhůtu na rozmyšlenou5).

Teprve po dvou dnech marných pokusů se Perry Rhodanovi a jeho průvodcům podaří najít cestu do SOL-buňky 1. Musí se ale přitom vypořádat s roboty, kteří ale, jak se zdá, nejsou ve spojení se SENECOU. 1. ledna 1291 NGL zaútočí konečně Perry Rhodan společně se sto bojovníky proti robotům chráních centrálu SZ-1. Zatímco se Monkey s dvacetičlenným komandem stará o spojovací element mezi koulemi a střední částí SOL, odebírají se ostaní členové posádky do SZ-1. Skutečně se jim podaří odpojit se od zbytku lodi, ale SENECA je ihned po odpojení přitáhne tažným paprskem zpět. Rozčarovaně musí Rhodan a ostaní lidé na palubě uznat, že SENECA si s nimi jen hrál a že operace, při které přišlo o život několik ldí, byla nesmyslná. Pod velením SENECY se THOREGON ŠEST vydá zase na hypertaktový let.

U Nonggského muzea Janir Gombon Alkyetto na severu Kalkaty6) přistane 2. ledna Haluťan Blo Rakane se svou kosmickou lodí. Protože to byly přístroje Nonggů, kterými byl kdysi porazen Guan a Var7) požádá Genhered Zensch Meveda6) o pomoc8).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál