Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1959
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1959
Název:V hypertaktu
(Im Hypertakt)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:09. března 1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: srpen až prosinec 1290 NGL = 4877
Chtějí do Gorhoonu – velká cesta se SOL
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Šestý posel Thoregonu vyrazí do Gorhoonu.

Monkey – Oxtorňan se zajímá o bezpečnostní nedostatky na palubě SOL.

Tautmo Aagenfelt – Fyzik je hned několikrát okraden.

Don Kerk'radian – Agent SPL sbírá na palubě podpisy.

Ruud Servenking – Technik stojí před největší orpavárenskou úlohou svého života.

Fee Kellindová – Bývalá agentka SPL je velitelkou THOREGONU ŠEST.

Ve velkém konfliktu mezi koalicí Thoregon, která se zasazuje za mír v kosmu, a stále ještě mysteriózní Šabazzou, mohli nedávno Perry Rhodan a jeho průvodci dosáhnout vynikajícího úspěchu: Podařilo se jim dobýt nazpět SOL.

Tím je prastará generační vesmírná loď, silně přestavěná Šabazzinými pomocníky, po mnoha staletích opět v rukou lidstva. Je tu ovšem problém: Během bojů byly těžce poškozeny četné sektory lodi; plavidlo však zůstalo v omezené míře letuschopné.

Perry Rhodan ví, že jde jenom o dílčí vítězství. Nepřátelé lidstva stále disponují zbraněmi a mocenskými prostředky, jejichž síla a charakter zůstávají velkou neznámou. Aby mohl Perry Rhodan, Šestý posel Thoregonu, zasadit Šabazze a jejímu spojenci rozhodující úder, potřebuje v první řadě víc informací.

Ty může získat pouze od Thoregonu samotného. Jeh příštím cílem je proto opět Most do nekonečna – tam to před nijak dlouhou dobou všechno začalo. Nejbližší přístup leží v galaxii Gorhoon; právě tam se SOL vydá. Let probíhá V HYPERTAKTU...


Zatímco se THOREGON ŠEST1) zdržuje v DaGlauši, probíhají na jeho palubě dále opravy. Hypertaktový pohon pracuje kvůli nedostatku energie očividně jen na čtyřiceti procentech výkonu, což odpovídá nadsvětelnému faktoru čtyřicet osm miliónů. To se nezmění ani když je k němu pod vedením techniků Ruuda Servenkinga přojen dodatečný reaktor 1 a později pak další hypertropové čerpadlo. Ani s pomocí SENECY nemůže být pro to nalezeno vysvětlení. Servenkingův team také nainstaluje před dávnými časy demontovanou SERT-přilbu, protože loď má být řízena pomocí nového emocionauta2) Romana Muel-Chena.

Schůze členů posádky schválí v kapli C-8 demokraticky palubní chartu, která je orientována na Thoregonskou agendu3):

  1. Thoregon brání život a kulturu svých členů. SOL se pokusí, dosáhnout tohoto cíle.
  2. Jednotlivec je stejně cenný jako kolektiv. Dobro jednotlivce nemá být obětováno pro vyšší cíle. Tato zásada platí v nezmenšeném rozsahu také na palubě SOL.
  3. Thoregon bojuje za mír. SOL se jako THOREGON ŠEST pokusí zamezit ozbrojeným střetům. Pokud je ozbrojený střed nevyhnutelný, bude se posádka snažit nezpůsobit sama sobě škodu, ale bude šetřit i život svého protivníka.

Přes tento mírumilovný kodex souhlasí shromáždění velkou většinou s návrhem Don Kerk'radiana4), přiřadit každému členu posádky závazná pravidla, díky kterým může THOREGON ŠEST i před nepatrné mužstvo v případě akce efektivně operovat. Komise, která se skládá z Kerk'radiana, pilotky Pria Ceineede a SPL-agenta Steph la Nievand, dostane rozkaz vypracovat adekvátní hierarchii. Podporováni SENECOU se rozhodnou pro stará hodnostní označení Solární flotily. Pozdější shromáždění potvrdí Fee Kellind jako velitelku, která se samotná podřízena velitelům expedice Perry Rhodanovi a Reginaldu Bullovi. Plukovníky jsou jmenovaní Kerk'radian pro oblast lodní obrany, Monkey pro oblast venkovních operací a první pilot Roman Muel-Chen pro oblast kosmonautiky. Nedůvěra, se kterou se mnozí členové posádky dívají na Oxtorňana, znemožní, aby se Monkey staral o vnitřní bezpečnost lodi, ale Rhodan mu oznámí, jak velkou volnost mu ve skutečnosti dává, a že zatím neplánuje žádné venkovní operace. Pod třemi plukovníky je deset majorů: Juno Kerast je druhý pilot, Pria Ceineede je třetí pilotkou. Steph la Nievand funguje jako major pro zvláštní úkoly, Ruud Servenking je vedoucí oddělení pohonu a palubních strojů, Viena Zakata vedoucí oddělení vysílačů a zaměřovačů, Grenjamin Fandwert jako šéf flotily pomocných člunů, Trabzon Karett jako vedoucí oddělení pozitroniky a syntroniky, Lene Jeffer jako šéfka oddělení palubních zbraní, Hery-Ann Taeg jako ředitelka medooddělení a Tautmo Aagenfelt jako vedoucí vědeckého oddělení. Majorům je podřízeno 120 poručíků. Vojenský soud není na palubě zřízen.

Po dobu letu pracuje Tautmo Aagenfelt na stavbě výkonného hypertaktového navigátoru, ale ačkoliv se Monkey osobně stará o bezpečnost fyzika a jeho laboratoře, je funkční prototyp navigátora opět za záhadných okolností zničen. Ačkoliv je okolí laboratoře připojené na Centrální vnitřní kontrolu (CIC), kterou SENECA hlídá SOL, nemůže pro to palubní mozek podat žádné vysvětlení. Teprve když se krátce před cílem loď vynoří naposledy v normálním prostoru, rozpozná Monkey při pobytu ve vesmíru souvisloti a pochopí, že THOREGON ŠEST neletí ke galaxii Nonggů Gorhoonu, ale blíží se k Mléčné dráze a že hypertaktový pohon už od začátku pracuje s maximálním nadsvětelným faktorem 120 miliónů. Aby na tento podvod neupozornil palubní mozek SENECU, drží Oxtorňan svůj objev před Rhodanem a Bullem v tajnosti a zasvětí jen Aagenfelta, Servenkinga a Karetta. Společně uloží čtyři dálkově odpalované bomby u rozhraní, které SENECU spojují s CIC.

28. prosince 1290 NGL dosáhne THOREGON ŠEST hranice Sluneční soustavu, a SENECA, který je ovládán Nano-kolonou Shabazzi5), uvězní posádku.