Perry Rhodan 2009 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2009
Název:V-inspektor
(Der V-Inspekteur)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:22.2.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
V Měsíční loděnici - Pozemšťan přeroste sám sebe
Hlavní postavy románu:

Sebustian Krovan - Arkonský vyzvědač vsází všechno na jednu kartu

Perry Rhodan - Pozemšťan se musí postavit brutálnímu vyděračovi

Eizo Vikaryo - V-Inspektor jde do boje o kosmickou loď

Trim Marath - Monochrom-mutant se musí dívat skrz hologram

Blo Rakane - Bílý Haluťan pomůže Terrancům v hledání

Gratwar-SIER - malý robot se osvědčí jako otrapa a pomocník zároveň

Ve třech transmiterových kontejnerech propašuje Cel'Athor Sebustian Krovan sebe a svých 128 Celistů společně s dvě stě bojovými roboty 21. května 1303 NGL do STRRÁŽNÉHO křižníku WAYLON JAVIER 1), který byl právě dokončen ve speciální loděnici AG-X. Až na třicet lidí, které chtějí použít jako rukojmí, zabijí Arkonidani všechny terranské techniky a montéry na palubě. Otestují přitom Quantenfiler, nově vyvinutou zbraň, která na zlomek sekundy otevře časoprostorovou trhlinu, kterou zmizí orgány nebo končetiny oběti. V mnoha případech ale Quantenfiler selže. WAYLON JAVIER obklopí Arkonidané paratronovým štítem. Krova zahájí jednání s Perry Rhodanem, požaduje volný odchod se STRÁŽNÍ lodí a hrozí, že rukojmí po pořadě usmrtí.

Malicherný inspektor Eizo Vikaryo, technik Arkid Stromm, inženýr Gordon Dorgan, technička Elaine Hoanová a mediátorka Nehle Askyová zůstanou nejdříve na svobodě. S pomocí komunikační jednotky Delta-LGD-88 (Deleight), kterou Arkonidané přehlédli, může Vikaryos ovládat prostořekého, malého, humanoidního robota Gratwar-SIERa, krátce zvaného Grossier, a pozorovat tak dění na palubě WAYLON JAVIER. Čtyři terranci se nejprve rozhodnou vzdát se Arkonidanům, když ale jeden z nich nemilosrdně zabije Elaine Hoanovou, schovají se. Narazí na třiatřicet dalších Terranců, kteří se v lodi tajně skrývají. Až na Nehle Askyho a Eizo Vikarya, který s podporou svého robota zabije jednoho Arkonidana, padnou však všichni brzy do rukou Celistů.

Sebustian Krovan se rozhodne je neusmrtit. Protože pojistné zařízení ve dvou ze tří transmiterových kontejnerů uvrhlo Celisty do komatu, disponuje už jen čtyřiceti sedmi ženami a muži a proto potřebuje terranské vězně, aby WAYLON JAVIER řídili. To, že je odkázán na opovrhované Terrance, cítí pyšný Cel'Athor jako velkou potupu.

Nehe Asky a Eizo Vikaryo sabotuje klimatizační zařízení křižníku a s robotem naprogramují systémy podpory života tak, aby celou loď zaplavili diethyletherem, který omráčí jak Arkonidany, tak Terrance. Gratwar-SIER pak odpojí paratronový štít a oddíly LSP obsadí WAYLON JAVIER a zajme Celisty.

Během těchto událostí přistane bílý Haluťan Blo Rakane2), který prodělal útok Morkhero Seelenquella, se svým ZHAURITTERem na Zemi. V nově zřízené SPL-věži zastihne Trima Maratha. Halutský vědec a mladý mutant zjistí, že Morkhero disponuje schopností podobnou pedotransferu3), která je účinná na mnoho světelných let4). Nemůže přebrat žádné mutanty a snad ani mentálně stabilizované osoby. Kromě toho překoná pětidimenzionální ochranné štíty. To vzbuzuje podezření, že Mokhero Seelenquellovo objevení v Mléčné dráze je zpětnou reakcí na stáhnutí6) superinteligence ID do PULSU5).

Když se Trim Marath na Blo Rakaneho radu pokusí pod hypnózou vybavit si obraz modře šupinatého živočicha, začne se jeho podvědomí nepochopitelným způsobem bránit proti hypnóze a hypnotický přístroj exploduje. Podle obrázkového archivu ZHAURITTERU identifikují Rakane a Marath modrošupinatce jako Kraverky z Morbienne III, planety v galaktické Eastside.

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!