Perry Rhodan 2321 (Česká obálka) Perry Rhodan 2321 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2321
Název:Stíny nad Halutem
(Schatten über Halut)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:10. února 2006
Vydáno v češtině:2015
Čas děje: 1344 NGL
Smrt se blíží – Terminační kolona pátrá po zdrojích
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot – Haluťan se vrací ke svému lidu s děsivými zprávami.

Zerberoff – Duální kapitán se musí podřídit mocnejšímu.

Malikadi – Duální vícekapitán sahá po moci, avšak musí ji přenechat Zerberoffovi.

Cornor-Lerz – Starý známý ze dnů Koncilu se hlásí o slovo.

Evor Torkas – Haluťan v popudu hledá ventil pro svou agresivitu.

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let.

Mezitím se situace normalizovala: Kosmický obchod znovu funguje, technika dělá velké pokroky. Avšak do Mléčné dráhy dorazí Terminační kolona TRAITOR. Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety Mléčné dráhy pokračuje kolona v dobývání moci. Nepřátelské síly neudeřily pouze proti Arkonu. Jejich dalším cílem je střed galaxie, kde se vynoří STÍNY NAD HALUTEM...


V prvních říjnových týdnech se Icho Tolot vrací na Halut. Přiveze s sebou Kantorův sextant, aby svým soukmenovcům mohl dokázat, že také Halut je v hledáčku Terminační kolony TRAITOR. V rozporu s dalšími sextanty, které nechal Perry Rhodan rozdělit mezi důležité národy Mléčné dráhy, je zařízení pro Haluťany nezaplombované. S několika vybranými vědci zahájí Tolot z paluby lodi HALUTA III pátrání po Tvrzi Kolony a během krátké doby tuto pevnost skutečně objeví. Okamžitě nechá na Halutu svolat konferenci, na níž se bude rozhodovat o budoucnosti celého národa. Na planetě v tu dobu žije okolo 90 000 jedinců. Také lid vlídných obrů postihlo zvýšení hyperimpedance – z téměř 10 000 puzením hnaných Haluťanů, kteří byli v době nástupu technických problémů na cestách, se jich doposud vrátilo pouhých 18. Obři už mezitím adaptovali své vesmírné koráby, na základní buňce původní stometrové konstrukce byla v modulovém principu uložena kulovitá vrstva. Výsledná plavidla mají průměr 350 metrů, přičemž centrální buňka zůstala zachována.

Ve stejné době povolá Duální kapitán Zerberoff velitele ostatních Tvrzí Kolony ke konferenci na TRAICOON 0106, pevnost stojící nad Halutem. Tvrz si kapitán zvolil pro její pozici v centru Mléčné dráhy. Duální bytost chce ostatní velitele, kteří všichni nosí nižší hodnost, přetáhnout na svou stranu. Tak si kryje záda kvůli svému svéhlavému vyslání Temných obelisků. Většina velitelů jsou prostí kalbaroni z národa Mor'Daerů, jenom tři stojí v hodnosti vícekapitána a jsou Duálními bytostmi jako Zerberoff, mezi nimi také velitel TRAICOON 0106.

Na konferenci Haluťanů dojde rozhodnutí, přibližně 3000 z 8000 přítomných jedinců hlasuje proti plánu Icho Tolota, který navrhuje opustit Halut. Tolot argumentuje, že jako zdroj pro TRAITOR není významná sama planeta, nýbrž pouze Haluťané, z nichž se mají stát gigantické bojové stroje Terminační kolony. Starý Haluťan Cornor Lerz, který se zúčastnil už útěku před Lary na Terzrock, zastupuje pohled, že by Haluťané měli zůstat ve své domovině a zaniknout s ní, pokud nebude vyhnutí. Nicméně rozhodnutí padne ve prospěch evakuace.

Na TRAICOONU 0106 vysvětlí Zerberoff velitelům své dosavadní jednání a načrtne plány do budoucnosti. V Duálním vícekapitánovi jménem Malikadi má kapitán soupeře, avšak Zerberoff věří, že má všechny argumenty na své straně. V tu chvíli se u pevnosti objeví temnokapsle. Velitelé si nejprve myslí, že se jedná o Temného vyšetřovatele, ve skutečnosti ale přilétl Terminační herold, mocný vyslanec ve službách Inspektora postupu. Herold stojí v hodnostním žebříčku Kolony vysoko nad Duálním kapitánem. Oznámí, že mocnosti v galaxii Hangay jsou překvapeny vysláním Temných obelisků a chtějí vědět, kdo je za tuto subordinaci zodpovědný. Zerberoffovi je jasný, že před Terminačním heroldem není úniku. Přizná se k vyslání obelisků a použije připravené poklady, aby dokázal, že za selhání jsou zodpovědní Temní vyšetřovatelé.

Přesně v tu chvíli – je již 11. října 1344 NGL – zaútočí na Tvrz 25 haluťanských lodí. Jde o 24 Haluťanů, kteří jsou právě v pobudu a prozatím neopustili Halut, a Icho Tolot, jenž se sextantem koordinuje celý útok.

Nejdříve velitelé a Herold protivný, ale nikterak nebezpečný útok ignorují. Pak ale vyjde najevo, že jde o úskok. Z Halutu se v krátkém čase zvedne na 90 000 plavidel a rozprchne se na všechny strany – kromě ve směru pevnosti. Zerberoff převezme velení nad Tvrzí a vysílá eskadru Chaosu, jenže už je pozdě. S 540 loděmi se mu podaří sestřelit jen 112 haluťanských korábů, včetně dvacet čtyř lodí klamného útoku. Ostatní, včetně Tolota, uniknou před vrhači potenciálu do lineárního vesmíru. Flotila obrů z Halutu se po čase shromáždí na různých koordinátách. Halut je opuštěný a tím jako zdroj pro TRAITOR bezcenný.

Terminační herold připíše také tuto prohnanou bitvu Zerberoffovi, uzná však, že počínání Duálního kapitána bylo v zájmu Terminační kolony. Nenáviděného Malikadiho mu dá k boku jako poradce – je to urážka, jíž se Zerberoff prostě nemá jak bránit. Válečné tažení Terminační kolony má pokračovat „druhou fází“. Pokud jde o Sluneční soustavu, Herold oznámí, že v systému operuje rodina Koda Arielů. O těchto průzkumnících neměl Zerberoff doposud ani tušení. Utajení agenti Kolony již brzy zasáhnou proti Křišťálovému štítu.

Když Herold odlétne, slídí Zerberoff v jeho stopách a nechá si přehrát údaje o zmocněnci Chaosu a o Kolonových motivátorech, kteří ho doprovázeli. Počítač Tvrze po chvíli přeruší přehrávání a objasní Zerberoffovi, že není oprávněn vidět zbytek záznamu a navíc bude jeho snaha oznámena na vyšších místech. To si Zerberoff nemůže dovolit, proto v něm zraje plán na zničení TRAICOON 0106. Tak chce maskovat své zapovězené chování...

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál