Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Temný obelisk
hledat
Temný obelisk
Temný obelisk
© VPM kg.

Temný obelisk, v kolonovém žargonu označovaný jako temný marker, je vysílán Terminační kolonou TRAITOR na planety galaxie, kterou obsadila, a které mají být použity jako kabinety při stavbě chaotenderu.

Struktura

Temné obelisky jsou 235 metrů vysoké a mají kvadratickou základnu s délkou hrany 35 metrů. Z horní části mohou vyčnívat dvě 75 metrů dlouhá anténovitá ramena.

Popsání jejich barvy jako »černé« je spíše mylné, protože jsou spíše neznámým způsobem temné. Složení temných obelisků nemohlo být prozkoumáno. Zdá se ale, že by temné obelisky mohly mít něco společného s Elementem temnoty.

Temný obelisk také není možné zničit ani těžkou palbou. Nejsou však schopné proniknout krystalickým štítem. Pokud narazí na takový ochranný štít, roztříští se a zmizí beze stopy. Temný obelisk určený pro Sluneční soustavu pocházel pravděpodobně z tvrze Kolony TRAICOON 0099 a překonal vzdálenost mezi Hayokem a Sol v 16 hodinách s nadsvětelným faktorem 5 milionů.

Fukční princip

Temný obelisk je zakotven hyperfyzikálně v gravitačním poli planety, na které přistane. Vysílá UHF zaměřovací signály, které nelze přijímat obvyklými hyperkomunikačními zařízeními. Duální kapitán Zerberoff mluvil o značkování.

Zdá se, že je zde přímý vztah mezi temnými obelisky a Inspektory postupu. Antakur z Bitveltu oproti Zerberoffovi oznámil, že později bude na planetě s temným obeliskem manifestovat.

Jakmile je temný obelisk aktivován, vzniká kolem něho v oblasti tří kilometrů kupolovité pásmo absolutní tmy, zdá se, že do sebe nasává veškeré světlo a nemůžou ho proniknout ani radioimpulzy. Kromě toho vyzařuje impulzy, které mají sugestivní, dezorientační a bolest způsobující účinky.

Odštěpky obelisků, které se označují jako temné markery a jsou značně podobné temným obeliskům, ale jsou jen 4 metry vysoké, slouží jako mezníky pro využití Negacíle. Temný obelisk musí akumulovat určité množství energie, aby byl schopen vytvořit temné markery. Maximální akumulovatelné množství vystačí pro stvoření dvou vln temných markerů, které mohou označit až tři planety.

Temné markery vyznačují trojrozměrný vrchol budoucí parcely. Ten vzniká díky mlhotivé bariéře ze zbytků oddělených nebeských těles a ve spolupráci se STROJI Kolony vypreparováním povrchu planety. Tento efekt může být znemožněn Carapolovým strukturálním hořákem.

Sekundární účinek aktivity temného obelisku spočívá v ochromení agresivity živých tvorů, kteří se nacházejí v jeho oblasti. Tímto způsobem mohou ovlivnit celou sluneční soustavu.

Historie

Když nepřichází žádné další dodávky a povely, rozhodne se Duální kapitán Zerberoff sám, že vyšle temné obelisky.

Temný obelisk dorazí 7. října 1344 NGL do Sluneční soustavy. Nepodaří se mu však prolomit TERRANOVA štít a je při nárazu do štítu zničen.

9. řijna přistane temný obelisk i přes prudké ostřelování arkonidskou flotilou v blízkosti Křišťálového paláce na Arkonu I a začne tam vysílat zaměřovací signály.

Další temné obelisky přistanou na Archetzu, Drorahu, Gatasu, Nosmu a Olympu.

Zerberoff je na TRAICOONU 0106 Terminačním heroldem kritizován za svévolné vyslání temných obelisků před příchodem Prospektora postupu. Nakonec však Terminační herold Zerberoffovo jednání akceptoval.

Na konci července 1345 NGL informují Padlí Mocní o opravdové funkci obelisků. Slouží během pozdější konstrukce chaotenderu VULTAPHER k označení planet, které jsou později přeměněny v jednotlivé kabinety.

Temný obelisk na Drorahu zahájil svou činnost 2. srpna 1345 NGL. Zahalil se do neproniknutelné temné zóny, ze které 11. srpna vystoupily tisíce temných markerů. Ty zmizely ve směru Xölyaru a podílely se 16. srpna na rozparcelování měsíce. 28. srpna je zahájeno parcelování Drorahu, parcelování Hayoku následuje 13. září. V listopadu mají být rozparcelovány planety Arkon IArkon III, Iprasa, Urengoll, Naat a Bhedan, ale tomu je nakonec zabráněno použitím Carapolova strukturálního hořáku.