Krystalický palác

Krystalický palác byl vybudován v roce 17.529 před Kristem za imperátora Zakhagrima III. na planetě Arkon I a od té doby je sídlem vlády Velkého impéria a jeho nástupců, Křišťálového impéria a Božského impéria.

Přestavby a přístavby byly prováděny za imperátorů všech epoch. Krystalický palác sloužil v minulosti mnoha imperátorům jako sídlo a byl místem konferencí Velkého rady, jakož i Rady dvanácti. Arkonidské označení pro palác je Gos'Khasurn (Krystalický kalich) respektive Gos'Teaultokan (Krystalický palác).

V typickém arkonidském trychtýřovitém stylu vytvořená budova se vznáší na Hoře moudrosti (Thek Laktran) v centru mocného komplexu kalichových staveb, který tvoří ministerstva, velvyslanectví, správní centra, centrály tajných služeb atd., a který se svou výškou přibližně jednoho kilometru o dvojnásobek převyšuje. Atrium má průměr 1500 metrů, noha kalichu má 500 metrů. Svému jménu dělá Krystalický palác všechnu čest, protože celá fasáda je pokryta vrstvami jiskřivých krystalů.

Nejvyšší patro trychtýře je vyhrazeno pro samého imperátora, jeho rodinu (pokud existuje) a jeho blízké přátele.

Všechny oficiální sály se nacházejí na okraji spodku kalichu. Dají se zde nalézt následující prostory:

  • Krystalický sál jako trůní sál imperátora
  • Nádherná hala imperátora
  • Sál moudrosti jako konferenční místnost Velké rady (Tai Than)
  • Hala předků jako konferenční místnost Vysoké rady (Thi Than)

Po celém kalichu je rozloženo několik velitelských centrál bezpečnostních služeb a vnitřního zásobování. Budova je chráněna několikanásobnými ochrannými štíty, deflektorovým polem a systémy pastí. Několik lékařských center (tři operační sály jsou vyhrazeny samotnému imperátorovi) jakož i konferenční, slavnostní a přepychové sály pro tisíce hostů patří rovněž k základním zařízení Krystalického paláce.

Palác neslouží jen jako symbol moci Krystalického impéria, ale také jako místo, kde ožívají tradice Arkonidanů. Všude v paláci se nachází artefakty z dlouhých dějin arkonidského národa.

Poblíž Krystalického paláce se nachází malý kosmodrom, který není přístupný veřejnosti. Je určen výhradně pro imperátora a několik zvláště oprávněných osob.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál