Malikadi

Malikadi
Malikadi
© VPM kg.

Malikadi byl Duální bytostí, vytvořenou ze dvou jedinců, přičemž jeden z nich pocházel z vysokogravitačního a druhý nízkogravitačního světa. Jména obou komponent byla Malipan a Uffkadi.

Vzhled

Malikadi byl podsaditý a nevysoký (měřil asi 1,20 metru). Byl sestaven z poloviny těla Mal–Trazza a Limpese, byl mu nicméně implantován pouze jeden spár Laborátů. Obě polovice měly kompletní hlavu a krk. Mal–Trazz byl ultrakompaktní bytostí, měl žlutou kůži a chyběl mu vlasový porost. Limpes působil křehce a byl zakrslý. Měl rudé vlasy.

Malikadi se pohyboval prostřednictvím malých pohonných bloků pod nohama, neboť obě jeho části byly navyklé na jiné gravitační poměry.

Dějiny

Jako velitel tvrze Kolony TRAICOON 0106 byl Malikadi hostitelem konference lokálních vůdců Terminační kolony TRAITOR, konající se v soustavě Haluta. Během této schůze ho Terminační herold jmenoval zástupcem a poradcem Duálního kapitána Zerberoffa. Malikadi však cítil, že by měl být víc než pouhý pobočník.

Dne 1. listopadu 1344 NGL převzal velení nad tvrzí TRAICOON 0060 v soustavě Arkon a vyhlásil Direktivu TRAITORu. Šalowain odmítl nadvládu Kolony a pokusil se Malikadiho oklamat a zastrašit. Duál však „Psův“ bluf prohlédl a nechal zničit 60 lodí naložených gravitačními bombami, určenými ke zničení planet soustavy.

Počátkem roku 1345 NGL byl Malikadi povolán Zerberoffem, aby vedl stavbu VOLAČe. Zařízení, které mělo Inspektorovi postupu Antakurovi z Bitveltu ukázat cestu do Mléčné dráhy, bylo vybudováno v rekordním čase. Vícekapitán doufal, že se touto snahou dobře zapíše u Antakura a nahradí Zerberoffa v čele místních jednotek Terminační kolony. Zajetí Roie Dantona a tří dalších specialistů USO přišlo Malikadimu z tohoto důvodu velice vhod.

V roce 1347 NGL byl Malikadi povolán na CRULT a opět stanul po Zerberoffově boku v úloze pobočníka. Pozemské komando, vedené Roiem Dantonem, použilo atrentusův postup a zbavilo Duála jeho spáru. Zerberoff si o této akce sliboval zisk dalšího bojovníka proti Antakurovi z Bitveltu. Malikadi sice pomohl s příletem lodi DARK GHOUL, avšak následně Dantonovu skupinu a zejména Zerberoffa zradil. Avšak dřív, než se mohl Malikadi obrátit na Terminačního herolda, nalezl ho Senego Trainz a Mikrobestie zrádného Duála usmrtili. Malikadi zemřel dne 11. srpna 1347 NGL.

Zdroje

PR 2321, PR 2326, PR 2338, PR 2473

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál