Perry Rhodan 2326 (Česká obálka) Perry Rhodan 2326 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2326
Název:Galaktický soumrak
(Galaktische Dämmerung)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:17. března 2006
Vydáno v češtině:2016
Čas děje: listopad – prosinec 1344 NGL
Mléčná dráha v sevření TRAITORU – Terminační kolona nestrpí žádný druh odporu
Hlavní postavy románu:

Bostich I. – Imperátor Arkonu je na útěku a myslí na pomstu.

Reginald Bull – Ministr zahajuje operaci Bermuda.

Roi Danton - Komoří se musí vzdát všeho, co po léta budoval.

Thort Keleš – Vládce Ferronů si připadá zrazen a prodán.

Jannah Holdo – Žena jde do akce.

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu a nastávají změny, které si doposud nikdo nedokázal ani představit. Do Galaxie vpadla Terminační kolona TRAITOR, gigantická vesmírná flotila Mocností Chaosu. V bezprostřední blízkosti pozemského domova – v nedaleké Hangayi – má vzniknout negasféra, životu nepřátelská sféra. Mléčná dráha má této oblasti posloužit jako zásobárna.

Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, vůdci galaktických civilizací byli zavražděni při atentátech. Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety Mléčné dráhy pokračuje kolona v dobývání moci.

Všude je prosazována Směrnice TRAITORU, a tak začíná GALAKTICÝ SOUMRAK...


Dne 1. listopadu 1344 NGL vyhlašuje Duální vícekapitán Malikadi direktivu TRAITORU v soustavě Arkon. Nemůže ale zabránit tomu, aby se z arkonského systému nepokusilo uniknout 15 000 vesmírných lodí. Vícekapitán neváhá a se vší tvrdostí následuje články direktivy. Jeho 484 traitanků sestřelí tisíc uprchlických plavidel.

Arkonidané odmítnou ústy Šalowaina Psa požadavky Kolony. Šalowain tvrdí, že v případě dalšího náporu TRAITORU nechá Arkon I, Arkon II, Arkon III, Urengoll a měsíc Naator zničit pomocí 60 bombami naložených křižníků, parkujících na orbitách. Malikadi však na Psův trik nenaletí a lodi s bombami nechá zlikvidovat svými traitanky.

Kralasen projde transmiterovým mostem na palubu na okraji arkonského systému parkujícího křižníku a bez dalších problémů opustí soustavu.

3. listopadu se Solární vláda kolem Perryho Rhodana rozhodne zahájit „operaci Bermuda“. Všechna důležitá výzkumná zařízení, výrobní střediska a další instalace LSP jsou přemístěna na 1024 utajených pozic, kde by měla být v bezpečí před zásahy Terminační kolony. Realizátorem této operace je určen Reginald Bull, který se zprvu zdráhá opustit Sluneční soustavu. Nakonec však pochopí, že jako ministr obrany LSP je nejvhodnějším mužem pro řízení odporu vně Solárního systému.

V systému Jonathon v Charonově mračnu má být vybudována druhá centrální základna chráněná před přístupem TRAITORU. Zde bude soustředěna extrasolární vědecká elita LSP.

Kryt akcí odvádějí pozornost jednotek Kolony opustí Bull s lodí LEIF ERIKSSON II a dvěma doprovodnými plavidly, na nichž je naložena polovina z 3894 kil čítajících zásob HS howalgonia, Sluneční soustavu. Hyperkrystaly mají být dopraveny do systému Jonathon.

Bull letí s LEIFEM ERIKSSONEM II k soustavě Vega. Tam odvolá zde dislokovaný kontingent flotily LSP. Thort Keleš je nejdříve v šoku a viní Terrance ze zrady. Bully ho nakonec přesvědčí, že pro Ferrony bude lépe, když nebudou dráždit síly TRAITORU a budou se chovat co nejvíce nenápadně. Jen tak může zůstat zachováno tajemství LINKY JEDNA, životně důležité pro obleženou Sluneční soustavu.

Také na Lepsu dojde ke změnám: Komoří, za jehož identitou se skrývá Roi Danton, uzavře vzhledem ke hrozbě TRAITORU Burzu krystalů. Vzhledem k tomu, že činnost burzy zcela odporuje direktivě TRAITORU, očekává brzký úder jednotek Kolony. Během vyklízení LE-nádherný dojde ke vzpouře. Někteří ze zde operujících zločinců odmítnou odletět a převezmou kontrolu nad stanicí. Danton je znovu varuje před vojskem Chaosu, ale nemá to žádný efekt.

S polovinou nakoupených howalgoniových zásob opustí Danton s REIKINGEM stanici, druhá polovina je předána LSP. Koncem listopadu 1344 NGL napadnou Krystalovou burzu traitanky a zničí ji.

V polovině listopadu odlétne Bostich I. se svou flotilou, která se mezitím rozrostla na 20 000 jednotek, soustavu Voga a přesune se k rudému obru Ladon Deka v sektoru ARK-10‘437, ležícímu uprostřed cesty mezi M 13 a Hayokem. V zaměřovacím stínu bezplanetárního slunce se shromáždí loďstvo Křišťálového impéria. Bostich nahlíží na problém TRAITORU zcela střízlivě. Věří, že od jha Terminační kolony může být Mléčná dráha osvobozena pouze spoluprací všech národů, především Křišťálového impéria a LSP. Jeho vyslanci mají pro Pozemšťany návrh – imperátor chce směnit deset Kantorův sextant za podklady o nasazení děl VRITRA v arkonskému systému.

26. listopadu se deset kosmických lodí z Charonova mraku propašuje do Sluneční soustavy. Díky smělému manévru Perryho Rhodana dospěje na Terru 50 kilo salkritu, poklad Seecharanů. Ještě předtím odvezla jedna z lodí 200 g salkritu do Quintova centra, hlavního stanu Nového USO.

V M 13 zničí traitanky v průběhu času kompletně celou síť situačních transmiterů Křišťálového impéria.

Dne 28. listopadu se Bull setká s Bostichem. Oběma Nesmrtelným je jasné, že úspěch ve válce s TRAITOREM může přinést jedině spolupráce Terry a Arkonu. Proto Bully přistoupí na imperátorovu nabídku, a předá mu deset sextantů. Na oplátku získá od Bosticha datový krystal se záznamem boje v soustavě Arkon. Děla VRITRA, vyvinutá Aktakulem, zde při nasazení vyvolala změny fraktálových zvonů traitanků – to by mohl být výchozí bod pro stavbu zbraně proti prozatím nepřekonatelným štítům nepřítele.

Bull má pro vládce Arkonidanů další nabídku. Navrhuje zapojení arkonidských vědců do výzkumů, probíhajících v Charonově mračnu. Kromě toho zde má Aktakul převzít vědecké vedení, neboť Malcolm S. Daellian je povinnostmi vázán ve Sluneční soustavě. Po krátkém rozmýšlení imperátor souhlasí.

Zatímco všude v Mléčné dráze nastává „galaktický soumrak“ a začíná vláda direktivy TRAITORU, Terrancům se podaří transferovat malé množství salkritu skrze LINKU JEDNU do systému Vega. Daellian, který transport doprovází, dorazí sice do cíle díky selhání své „rakve“ mrtvý, může být ale oživen...

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál