Perry Rhodan 2325 (Česká obálka) Perry Rhodan 2325 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2325
Název:Zakázaná válka
(Der verbotene Krieg)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:10. března 2006
Vydáno v češtině:2016
Čas děje: říjen – listopad 1344 NGL
Mocenské změny na Gatasu – Bluesané na scestí
Hlavní postavy románu:

Fylynder Veyt – Gatasan dosáhne nejvyšší vojenské hodnosti svého lidu.

Trester – Velitel tvrze Kolony 0355 proklamuje národům Bluesanů direktivu TRAITORU.

Sayziüt – Obézní ochutnavač odhalí v parku podivně rychlého Jülziishe.

Hüyi – Ochutnavač působí na několika místech současně.

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu a nastávají změny, které si doposud nikdo nedokázal ani představit. Do Galaxie vpadla Terminační kolona TRAITOR, gigantická vesmírná flotila Mocností Chaosu. V bezprostřední blízkosti pozemského domova – v nedaleké Hangayi – má vzniknout negasféra, životu nepřátelská sféra. Mléčná dráha má této oblasti posloužit jako zásobárna.

Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, vůdci galaktických civilizací byli zavražděni při atentátech. Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety Mléčné dráhy pokračuje kolona v dobývání moci.

Země jako jediná z planet je skryta za bezpečným ochranným polem TERRANOVA, ostatní světy Galaxie jsou jeden po druhém dobývány kolonou. Dokonce i Bluesané začnou se ZAKÁZANOU VÁLKOU...


V Eastside vládne od hyperimpedančního šoku válka. Bojuje se především o hyperkrystalová naleziště. Gatasané chtějí znovu hrát prim mezi bluesanskými národy. Situace je velice nepřehledná, spojenectví jsou rušena ještě rychleji, než jsou uzavírána.

Jedním z nejvýznamnějších Gatasanů je admirál Fylynder Veyt, který má za sebou strmou kariéru a dělá si naděje, že bude v krátké době povýšen na maršála – na nejvyšší stupeň v hierarchii gatasanské armády.

Jako by nestačily všechny zmatky probíhajících konfliktů, vynořily se zvěsti o návratu starého bluesanského boha. Ten má mít podobu Jülziishe a podle různých fám byl již spatřen na světech galaktické eastside. Stopy boha sleduje dokonce i tajná služba. Admirál Fylynder Veyt se při krátké návštěvě na Gatasu dozví, že se vědcům podařilo za pomoci B-hormonu stabilizovat některé druhy hyperkrystalů. Fialový criipas a rudý khalumvatt tak získaly 54,3 % jejich předhyperimpedanční stability.

Na Gatasu se objeví další stopa domnělého božstva. V parku pořídil fotograf rozmazaný snímek podivného Bluesana; posléze je krajinář zabit. Také kuchař Sayzlüt, který bytost náhodou zpozoroval, je zavražděn.

Mor'Daerský kalbaron Trester je velitelem Tvrze Kolony TRAICOON 0355. Je potěšen bojovností Bluesanů, na druhé straně je překvapen slepou zuřivostí, kterou mezi sebou Jülziishové předvádějí. Přesto si je poměrně jist, že se Bluesané osvědčí jako vynikající pomocný národ Terminační kolony TRAITOR.

Doposud za temnopolem ukryté Tvrze Kolony, rozmístěné nad všemi důležitými bluesanskými světy, nyní odloží své maskování. Krátce nato se objeví i temné obelisky. Trester vyhlásí před Gatasany direktivu TRAITORU, ale Jülziishové se o to starají jen málo. Dojde k několika střetům mezi Bluesany, pokaždé však zasáhnou jednotky Kolony a zničí všechny účastníky. Všechny další konflikty, kterých mezi Bluesany neustále probíhají tucty, jsou potlačovány ozbrojenou silou Terminační kolony. Na Gatasu je zničena celá vládní čtvrť, přičemž zahyne celá vláda. Z admirála Fylyndera Veyta se po této akci stává gatasanský voják s nejvyšší hodností, následně je povýšen na maršála a získá tak vrchní velení. Ve vysněném postavení začne okamžitě plánovat odbojové akce proti Terminační koloně. Jejich realizace se ale příliš nedaří, mimo jiné kvůli Mikrobestiím, operujícím na Gatasu.

Trester, který vidí operace proti Bluesanům za celkově ukončené, informuje dne 15. listopadu 1344 NGL Duálního kapitána Zerberoffa. Je mu doporučeno, aby vůdčí Bluesany ovlivnit s pomocí Kolonových motivátorů.

Jülziishové se tím nedají rozhodit. Jakmile je u některého z vysoce postavených Bluesanů zjištěn cizí vliv, je promptně zavražděn tajnou službou. To postihne také ovlivněného Fylyndera Veyta. Agent Hüyi, jehož zná maršál pod jménem Miinzysh, provede jeho popravu.

Je rozřešena i záhada tajemného boha: Na planetách Bluesanů operovali tvaroměniči Koda Arielové...

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál