Perry Rhodan 2324 (Česká obálka) Perry Rhodan 2324 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2324
Název:Traitanky nad Drorahem
(Traitanks über Drorah)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:3. března 2006
Vydáno v češtině:2016
Čas děje: listopad 1344 NGL
Ultimátum pro Akon – tři dny pro Ma'tama
Hlavní postavy románu:

Forman tan Porgenia – Ma'tam vládnoucí skupiny Akonu si chce pojistit moc na Drorahu.

Gherzzon – Mor'Daer chce vést Modrou soustavu ve prospěch Terminační kolony.

Dorn Tevomor – Galaktosociolog je odvolán z čela opozice.

Irven tan Okaylis - Radní jihomořského souostroví má zvláštní vztah ke Ma'tamovi.

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let. V tu chvíli dorazí do Mléčné dráhy Terminační kolona TRAITOR. Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety Mléčné dráhy pokračuje kolona v dobývání moci. Země jako jediná z planet je skryta za bezpečným ochranným polem. Ostatní světy Galaxie jsou jeden po druhém dobývány kolonou. Nejdříve to byl Arkon 1, teď čeká stejný osud i hrdé Akonany. Vynořují se TRAITANKY NAD DRORAHEM...


Froman tan Porgenia je Ma’tam akonské říše. Jako každý ve Vládnoucí radě i on je členem Energetického komanda. To po postupné infiltraci převzalo moc nad celou Radou, která je už od roku 1340 NGL zcela v hrsti tajné služby. Situace se však nezhoršila – naopak, věčně se hašteřící urození jsou nyní ve vedení vystřídáni rozhodnými lidmi, táhnoucími za jeden provaz. Neexistuje opozice, neboť Energetické komando je stejně jako v minulosti velmi důsledné v boji proti svým odpůrcům. Na Drorahu působí jen jediná, avšak nedůležitá skupina demonstrantů, vedená Dornem Tevomorem. Opozičníci ale nemají žádné opravdové stoupence.

Dne 1. listopadu začíná otevřené válečné tažení TRAITORU proti systému Akon. Již dříve se před vládní palác snesl Temný obelisk. Temnopole Tvrze kolony TRAICOON 0031 vyhasne a Eskadra Chaosu, čítající 484 traitanků, se dá na cestu do systému Akon. 2000 lodí Akonanů, relativně dobře přebudovaných na podmínky zvýšené hyperimpedance, se jim postaví do cesty. Přesto se jejich úspěch, byť s podporou Antiů, rovná nule. Žádný traitank není ani poškozen, zato je zničeno několik stovek akonanských jednotek.

Po této demonstraci moci se přes radiokomunikaci ohlásí kalbaron Gherzzon a oznámí Akonanům sedm článků direktivy TRAITORU. Pro Radu je zřejmé, že se musí stáhnout do ilegality. Forman tan Progenia zařídí, aby všichni příslušníci Energetického komanda rozmístili na důležitá místa v systému miny, aby mu z úkrytu sloužily k demonstraci moci. Bohužel na Drorahu už nějakou dobu operuje jedna rodina Koda Arielů. Jeden z tvaroměničů se dozví o minách a nahlásí vše kalbaronovi. Ten vyšle několik tlup Mikrobestií v temnokapslích na lov vůdčích osobností tajné služby.

Energetickému komandu se přesto podaří rozmístit 4420 min a detonátory dodat Ma’tamovi, jež se skrývá pod falešnou identitou. Přesto jsou mu ale Mikrobestie na stopě. A nejen jemu – Ma’tam nalezne své kolegy mrtvé. Přiveden do úzkých je nucen předat potřebné odpalovací kódy někomu dalšímu – Dornu Tevomorovi. Ten je nejdříve zmatený, avšak Froman nemá času nazbyt a sděluje mu už jen jména těch, kterým má předat odpalovací zařízení. Jen krátce poté je nalezen a zabit jednou z Mikrobestií.

Tevomor se tedy odebere ke kontaktní osobě. Nalezne ale jen pět mrtvol. Zděšený a zmatený z toho, že neví, co dělat, se vrací do svého bytu...

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál