Perry Rhodan 2323 (Česká obálka) Perry Rhodan 2323 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2323
Název:Děti Země
(Kinder der Erde)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:24. února 2006
Vydáno v češtině:2016
Čas děje: 1344 NGL
Galapágy jako domov – Země má nové obyvatele
Hlavní postavy románu:

Marc London – Mladý psikoresponder má problémy se sebou a svými pocity.

Perry Rhodan – Pozemšťan se musí odhodlat k extrémnímu rozhodnutí.

Zarmaur – Duální vícekapitán obléhá se svou flotilou Sluneční soustavu.

Mondra Diamond – Tajemnice LSP se podivuje nad ctitelem.

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let.

Mezitím se situace normalizovala: Kosmický obchod znovu funguje, technika dělá velké pokroky. Avšak do Mléčné dráhy dorazí Terminační kolona TRAITOR]]Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORu. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety Mléčné dráhy pokračuje kolona v dobývání moci. Země jako jediná z planet je skryta za bezpečným ochranným polem. Je ovšem otázka, jak dlouho Teře její ochrana vydrží – a co bude poté s DĚTMI ZEMĚ...


Dne 30. října 1344 NGL je zahájen regulérní provoz transmiterové dráhy BACKDOOR. Prvním zbožím, které dorazí na Terru, jsou vylepšené moduly pro Kantorův sextant, dodané od Nového USO. Nyní může být zaměřen hyperfyzikální sací paprsek, namíření z Isla Bartolomé na Slunce: Aby načerpalo sílu, Jádro se zjevně napájí z pozůstatků mrtvé superinteligence ARCHETIM, jako to před léty dělal Gon-Orbhon.

Duální vícekapitán Zarmaur nadále obléhá Sluneční soustavu. Čeká na den, po němž bude moci dle Zerberoffových rozkazu začít s hromadným útokem na systém: na 1. listopad. Kromě toho je očekávána posila – svaz dalších 178 traitanků. Jeho přílet se však opozdí. Tu se na okraji Sluneční soustavy materializuje civilní konvoj nákladních lodí. Zarmaur ho napadne a traitanky ženou bezmocná plavidla ke štítu TERRANOVA. Perry Rhodan však zůstane neoblomný: Nenechá štít deaktivovat, takže jsou koráby konvoje, které se pole dotknou, zničeny nebo odhozeny do parareality.

Když dne 2. listopad konečně přilétne Zarmaurova posila, začíná útok na Sluneční soustavu. Štítu TERRANOVA hrozí zhroucení, tu se však zapojí Jádro. To natankovalo dost energie na to, aby stabilizovalo Solární systém halící štít, ačkoli si ho pod palbu vzaly všechny přítomné jednotky Terminační kolony. Zarmaur musí ustoupit. Naštěstí neví, že Jádro už možná nebude podobné akce znovu schopno. Tady leží důvod tajnůstkářství Fawn Suzuke: TRAITOR se nesměl dovědět, že se vrátily děti Země a chystají se stát za svým národem.

Mezitím se na Isla Bartolomé vloudil tvarový měnič Koda Ariel. Ovlivní posádku space jetu Mondry Diamond, parkujícího blízko Jádra. Jet má být přiveden k explozi, což by Jádro těžce poškodilo nebo dokonce zničilo. Ještě včas zpozoruje Marc London, že je na ostrově přítomen sugestor, takže katastrofu lze odvrátit. Tvarový měnič je paralyzován a zajat, později ho však zahubí spár Laboráta...

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál