Perry Rhodan 2322 (Česká obálka) Perry Rhodan 2322 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2322
Název:Spáči ze Země
(Die Schläfer von Terra)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:17. února 2006
Vydáno v češtině:2015
Čas děje: 1344 NGL
Zvláštní události na Zemi – TRAITOR nasazuje sabotéry
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan očekává rozhodující útok Terminační kolony.

Mondra Diamond – Tajemnice LSP se stará o Jádro a nevítané hosty.

Sunday Arlsson – Mladý poručík má problém se svým sebevědomím.

Fiona Arlings – Pozemšťanka by po letech ráda viděla svého syna.

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let.

Mezitím se situace normalizovala: Kosmický obchod znovu funguje, technika dělá velké pokroky. Avšak do Mléčné dráhy dorazí Terminační kolona TRAITOR. Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety Mléčné dráhy pokračuje kolona v dobývání moci. Aby zdolala Zemi, musí zničit Křišťálový štít, který ji chrání. Ke slovu se tak dostávají SPÁČI ZE ZEMĚ...


Harmony Woharm je vdova, velká obdivovatelky telenovel a majitelka falešného psa. Její oblíbenou telenovelou je „Láska na Olympu“. Harmonin manžel zemřel před několika lety.

Dne 17. října 1344 NGL informuje Mondra Diamond na palubě lodi LEIF ERIKSSON II Perryho Rhodana o aktuálních událostech na Isla Bartolomé, kde si nový domov nalezlo Jádro. Ale mnoho nového se tam neudálo. Než může Mondra odletět, je vyhlášen rudý poplach – vně štítu TERRANOVA se objeví 64 traitanků. Zřejmě se připravuje druhý pokus o proražení Solární systém halícího štítu. Když se situace uklidní, Mondra se na LITTLE DIAMOND vrátí zpět k Zemi.

Na tendru LORETTA-02 se ve stejném čase chystá Sunday Arlsson k jídlu, avšak zastihne ho poplach a z oběda tak není nic. V krytu se Sunday potká se Shawnette Corks. Té si už všiml dříve a prohodili spolu i pár slov. Rozhodne se, že zkusí svou kolegyni „ulovit“, ale má na to jen tři dny, neboť poté mu začíná dovolená na Zemi.

Mezitím se Fiona Arlings snaží zjistit víc o Jádru. Její syn byl jedním z monochrom-mutantů, z nichž se v roce 1303 NGL stala kolektivní bytost. Nyní vidí rodiče, potomci a sourozenci mutantů šanci spatřit své dávno ztracené milované. Na kalifornském pobřeží se setká na 500 těchto příbuzných.

Na Galapágách se nic neděje, nedala o sobě vědět ani Fawn Suzuke ani samo Jádro. Duchovní bytost se zjevně musí vzpamatovat po obtížné cestě k Zemi.

Na dráze před dávnými lety zničeného Pluta nechá Perry Rhodan připravit projekt BACKDOOR, v jehož rámci má být v případě nouze ustaveno spojení na Ferrol. Šest traitanků se mezitím uvolní se svazu Terminační kolony a vydá se ke štítu. Nejrůznějšími zbraněmi zaútočí proti ochrannému poli, ale jejich palba nemá žádný efekt. Přesto si je Duální vícekapitán Zarmaur jist, že síle všech šedesáti čtyř traitanků by štít nemohl dlouho vzdorovat. Jenže Duální kapitán Zerberoff nařídil až do 1. listopadu pasivitu sil Kolony u Sluneční soustavy. Na Zemi se má totiž nejdříve dát do díla pátá kolona TRAITORU: Koda Arielové.

Koda Arielové se dne 18. října shromáždí ke krátkému setkání v zanedbaném parku u Sirius River. Kalbaron rodiny Koda-Arielů, ne zcela dokonalý tvarový měnič, se objeví v podobě šedého ovčáckého psa. Je to „zvíře“ Harmony Woharm. V parku potká své tři daerby. Ti vystupují jako oškliví sýčci. Přes takzvanou „kodasíť“ jsou mezi sebou v ustavičném spojení, avšak k výměně konkrétních informací je třeba bezprostřední kontakt. Kalbaron předloží třech podřízeným plán: Dne 25. října, přesně v 12:00, má být deaktivován štít TERRANOVA. Za tím účelem je třeba sabotovat tři tendry LORETTA.

Na tendru LORETTA-02 se mezitím k inspekci dostaví Malcolm S. Daellian. Jako průvodci jsou mu přiděleni poručík Arlsson, který vědce upřímně nesnáší – a Shawnette Corks. Arlsson přitom rozehraje svou obvyklou hru. Naznačuje, že mu byly svěřeny „vysoce utajené“ informace, o nichž samozřejmě nesmí nic říct, nicméně jsou skutečně „extrémně tajné“! Shawnette hraje s ním. Arlsson v krátkém čase získá úplně jiný obraz Malcoma S. Daelliana, který se během své návštěvy chová laskavě a mile.

Na Zemi v tu dobu zraje zcela jiný problém: V Monterey se příbuzní mutantů rozhodnou vydat k Isla Bartolomé. Podporují je přitom senzacechtivá média, kterým vadí pětisetkilometrová zakázaná zóna kolem ostrovů v Pacifiku. Se starou lodí vyrazí příbuzní na cestu. Perry Rhodan na případ nasadí Mondru Diamond, neboť i ona ztratila, jako on sám, své dítě v kolektivní bytosti.

Ve Waringerově akademii dojde ke zvláštním událostem: Harmony Woharm dospěje se svým psem do kanceláře Nathana DeMoina, jehož sice velmi dobře zná z dřívějška, avšak vědec přesto jedná v přítomnosti psa zcela nezvykle. Docela proti svým zvyklostem vyklopí vdově naprosto vše, co ví o štítu TERRANOVA. Když oba hosté odejdou, DeMoin si už na nic z rozhovoru nevzpomíná.

V parku u Sirius River si Koda Arielové vymění poslední informace. Plán sabotáže je připraven.

Je 19. října a Arlsson si dá schůzku se Shawnette. Nejde to s ní však jako s jinými ženami a Sunday brzy pochopí, že se do své kolegyně zamiloval. Shawnette ho překvapí, když mu vysvětlí, že mu vědomě pomáhala s jeho hrou na „přísně tajné“, neboť chtěla vědět, jak daleko to zajde. V Arlssonovi se jen vaří podivné pocity, rozloučení se Shawnette mu připadalo nějakým způsobem definitivní. Stále mu běží hlavou všechno, co říkala. Sunday je celý popletený, ale teď už je čas vydat se na dovolenou.

Mondra se snaží zadržet loď příbuzných, apeluje na ně a mluví o vlastních zkušenostech, ale nemá úspěch. Média chtějí vidět, co se může stát, když loď překročí pětisetkilometrovou hranici, a příbuzní jsou na to také zvědaví. Mondra vidí jen jednu možnost: Zavolá na pomoc Perryho. Než Rezident dorazí, je třeba plavidlo zadržet vlečným paprskem – to je pořádné sousto pro bulvární tisk.

Pozdě večer přistane Rezident na Zemi a přiváží sebou Guckyho. Oba dva se vydají vstříc členům rodin monochrom-mutantů. Nejdříve se nedaří dav přesvědčit, ale následně Gucky odhalí v jednom z příbuzných agenta médií. Ten celou dobu podněcoval ostatní k cestě na zapovězenou hranici. Dav je nyní ochoten se vrátit na pevninu, vynutí si ale na Rezidentovi příslib, že nebude bránit případnému kontaktu, který bude chtít s příbuznými navázat samo Jádro. Rhodan samozřejmě souhlasí, stejně čeká na nějakou akci Všebytosti.

Dne 22. října je Sunday Arlsson na Zemi, myslí však stejně jenom na Shawnette. Když se opije a chce jít spát, prožije zvláštní setkání: U jeho dveří zazvoní kdosi neznámý, má u sebe ošklivou sovu a žádá, aby ji mohl na několik dní nechat u Arlssona. Údajný soused je Sundayovi neznámý. Když se podívá sově do očí, je mu náhle všechno jasné, vezme zvíře k sobě – a přeje si vrátit se na tendr. Na Zemi stejně nemá žádné skutečné přátele, ti jsou na palubě LORETTY-02.

Arlsson se vrací na tendr. Všichni ostatní cestující přitom v jeho sově vidí dýchací přístroj, jsou tedy očividně ovlivněni. Je již 23. října, do sabotáže štítu zbývají dva dny. Když dorazí na tendr, Arlsson prochází nejrůznější jeho části a zjišťuje možnosti nouzového odstavení. Každý mu ochotně vydá požadované informace.

Dne 24. října dostane podplukovník Shire, nejvyšší bezpečnostní důstojník na LORETTĚ-02, zprávu, že na tendru došlo k sabotáži. Tu náhodou zjistil jeden ze členů posádky. Sunday Arlsson všechno seřídil tak, aby o den později v poledne došlo k nouzovému odstavení systémů. Jenže se vloudila chyba: Sunday nerozeznává modrou a žlutou barvu, proto zaměnil kombinaci kláves a jeho manipulace byly odhaleny.

Arlsson se snaží zastihnout Shawnette. Když nemá štěstí, pronikne do její kajuty. Ta je ale zcela opuštěná, takřka sterilní. Ve sprše najde zmačkanou záznamovou fólii. Když si prohlédne znaky a schematické kresby, Sunday s křikem opustí místnost.

Později je Arlsson zadržen skupinou agentů SPL. Vyjde najevo, že pod sugestivním vlivem a ten zavinil všechno jeho nedávné zvláštní chování. Mezitím zemře vlivem Spáru Laboráta v Sundayově kajutě Koda Ariel. Agent Terminační kolony pochopil, že nyní budou nasazeni myšlenkově stabilizovaní specialisté rozvědky, a ty by nemohl sugestivně ovládnout. Raději zvolit smrt. Podobné události proběhnou na dvou dalších tendrech, i zde pracovníci SPL objeví mrtvé „sovy“.

Na Zemi si kalbaron uvědomí, že první pokud ztroskotal. Zaregistruje také smrt svých daerbů. Bude potřebovat nové podřízené, ti však v jeho těle vyvinou až za půl roku. Po tu dobu bude muset pracovat sám...

Aktuální data:
26.1.2022
1565 před NGL
1. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459605.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál