Menu

Flotilové tendry třídy LORETTA, také zvané LORETTA-tendry, tvoří jádro flotily TERRANOVA a slouží k vytvoření Krystalického štítu. Jejich označení je běžné číslování: LORETTA-1, -2 až -96.

Události:

Tendry LORETTA byly vyvíjeny a montovány pod velkým utajením na čtyřech místech v lunární kosmické loděnici poblíž kráteru Zwiebus. Jejich úkol je pomocí slunečního čerpadla získat ze slunce hyperenergii a tím zajistit znovuvybudování Krystalického štítu kolem Sluneční soustavy. Mají tedy podobnou úlohu jako lodě třídy RAINBOW, které ale energii čerpají pouze pro vlastní potřebu.

16. března 1344 NGL bylo všech 96 tendrů připraveno ke zkušebnímu letu a pokusu o vytvoření Krystalického štítu. Test se ze začátku zdál úspěšný, ale asi do jedné minuty došlo téměř na všech tendrech k rozsáhlým poruchám a štít se zhroutí.

6. Října 1344 NGL jsou tendry LORETTA vybaveny Salkritem, získaným loďmi AUBERG a TABASCO z Cháronova oblaku. Když se o den později objeví ve Sluneční soustavě Temný obelisk, může být znovu vybudován pomocí Salkritu Krystalický štít. Jakmile je štít vztyčen, Temný obelisk se roztříští a mizí beze stopy. Krystalický štít je poté pro jistotu odpojen, protože se Salkrit extrémně rychle spotřebovává.

15. Října 1344 NGL je vylepšený štít znovu aktivován a po dobu deseti dnů stabilně držen. Dva dny poté vydrží ostřelování šesti Traitanků. Rodina Kody Ariela se pokusí sabotovat několik tendrů, ale díky chybě je sabotáž v zárodku odhalena.

Technická specifikace:

Tendr LORETTA je z diskovitá plošina s 6000 metry průměru a tloušťkou 1360 metrů. Jeho podoba připomíná nejvíce starému tendru třídy DINO bývalé Solární flotily. Jako velitelská centrála slouží jedna upravená 1800 m kulovitá loď OBJEVITEL II třídy SATURN, ze které je tendr řízen.

Vrchní a spodní strana plošiny se mírně svažuje do středu a tvoří prstenec kolem jádra slunečního čerpadla, zvaného také Hypertronové čerpadlo. To je čtyřnásobně jištěno (trojnásobnou redundancí) a pro svůj provoz potřebuje HS-Howalgonium. Čerpací pól má průměr 600 metrů, je uložen ve středu plošiny, která je pokryta hustou měřící mřížkou.

Podél obvodu plošiny se nalázá 38 projektorů Krystalického štítu. Při prvním úspěšném pokusu se na jeho udržení Salkrit spotřebovává rychlostí asi 19 gramů za 30 minut.

Jako posádka tendru slouží 1000 osob.