Energetické komando

Obecně:

Úloha akonanského Energetického komanda spočívala od doby koloniálních válek s Arkonem v kontrole a údržbě transmiterových stanic akonanských osadnických světů.

Po „znovuobjevení“ Akonu v roce 2102 (tedy po proniknutí Pozemšťanů do Modré soustavy s lodí FANTASY) přijme Energetické komando funkci tajné organizace, která se má postarat o včasnou eliminaci každé hrozby pro mocenské zájmy Akonanů.

Komando, zodpovídající se Vládnoucí radě Akonu, tedy svou úlohou odpovídá Solární kontrarozvědce.

Příslušníci Energetického komanda pocházejí z řad velice nadaných akonanských vědců a specialistů. Za svými cíli jdou zcela bez rozpaků. Důležitou oporou jejich činnosti je vysoce moderní technologie, k níž náleží i od lemurských předků zachované technologie cest časem.

Historie:

Po objevu Akonu Pozemšťany roku 2102 podniklo Energetické komando různé akce, aby zažehnalo nebezpečí. Kromě jiného se pokouší vyhladit Terru smrtícím plazmatickým morem Mal – Se. Po neúspěchu tohoto plánu sáhne Energetické komando prostřednictvím časoměniče (neboli epotronu) do minulosti, kde má Zemi zničit staroarkonské loďstvo. I tento pokus zmaří parapsychické schopnosti pozemských mutantů. Únosem Perryho Rhodana a Atlana z Arkonu III vyprovokuje Energetické komando útok spojené arkonidské a pozemské flotily na Akon. Modrý ochranný štít je zničen, všechny lodi komanda jsou zlikvidovány. Akonané jsou donuceni k podepsání mírové smlouvy. Zkázou mocenské základny ztratí komando vliv na galaktickou politiku a potřebuje téměř deset let k tomu, aby alespoň částečně obnovilo svou akceschopnost.

Současný stav:

V roce 1340 NGL převezme Energetické komando moc v Modré soustavě. Díky spojenectví s 250 000 Báaloly jsou všichni členové vládnoucí třídy Akonu nahrazeni novými rady z řad Energetického komanda. Drorah a ostatní světy systému jsou tedy plně v rukou tajné služby. Skutečná opozice neexistuje, avšak ne všichni Akonané jsou spokojeni s novou situací. Demonstrace těchto odpůrců jsou trpěny. Cenzura a kontrola médií drží v klidu masy prostých Akonanů.

Akonané se kvůli změnám ve vládě neúčastnili velké konference Galaktiků v únoru 1344 NGL. Nová vláda je v listopadu stejného roku (po obsazení Modré soustavy silami Terminační kolonou TRAITOR vyvražděna Mikrobestiemi. Radní se marně pokoušejí zmizet s novou identitou. Podaří se jim však nainstalovat tisíce náloží do nejdůležitějších zařízení v celé soustavě.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!