Eunuchové

z Databáze Multiversa

U Mom'Serimů se jedná o hermafroditické živočichy, kteří jen tu a tam a nepředvídaně vyvinou své pohlavní znaky. Hlavní vůdci Mom'Serimů ale nechtějí riskovat, že nenadále nastaná změna pohlaví znemožní rozhodování a proto si nechají příslušné hormonové žlázy odoperovat. U těchto Eunuchů proto nemůže dojít k propuknutí pohlavních změn. Mozková tykadla jsou tak v neustálé rovnováze bez jednostranné dominace. Kdo se chce stát Eunuchem, musí být alespoň 14 let starý (179 Segafů (rok v Segafrendu)).

Nejvyšší vůdce Mom'Serimů v asteroidní sféře noc-osm nosí titul Lordeunuch. V této době je Crom Harkanvolter jen krátce Lordeunuchem svého malého národa.