Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Emulátor
hledat

Emulátoři jsou skupina lidí a entit v Bezejmenné zóně.

Obecně

Když negativní síly v národě zesílí natolik, že není možný žádný další pozitivní vývoj, je celý národ vykázán do Bezejmenné zóny. V důsledku zkaženosti takových národů vznikají Emulátoři. K tomu může dojít dlouho před vyhnáním. Emulátor je ztělesněním zbývajících pozitivních složek svého národa. Je tím silnější, čím více pozitivních prvků v daném národu existuje (Atlan 650). Každý národ produkuje vždy jen jednoho Emulátora (Atlan 654).

Tento článek obsahuje základní informace převzaté ze stránky »Emulatoren« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org) a v budoucnu bude rozšířen