Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 654
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 654
Název:Přízrak na palubě
(Phantom an Bord)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Dobrodružství SOL / Bezejmenná zóna
« AT 653 • chronologicky • AT 655 »
Vydáno poprvé:16. dubna 1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3808
Objevuje se spiklenec

Poté co odpor k Atlanovi a jeho týmu dosáhne u mnoha Solánců opravdu vážné úrovně, začne být aktivní podzemní organizace. Bjo Breiskoll unikne jen těsně pokusu o vraždu, kterou měl provést přeprogramovaný masážní robot. Několik ozbrojenců následuje Atlana do parku a pokusí se ho zastřelit. Arkonidanovi se po delším útěku podaří přivolat pomoc. Většina atentátníků se zabije a paralyzuje své kamarády. Pouze Solánec jménem Bruce Vanloo může být chycen živý.

Bjo Breiskoll pomáhá telepaticky při výslechu. Osoba jménem Zelenzo už několik měsíců buduje organizaci Obnovitelé proti Atlanovi. Vanloo byl před třemi měsíci naverbován jménem Kanda Herther. Herthera byla údajně zabita při nehodě, což nasvědčuje podezření, že Zelenzo zabil prostředníky zakladatelské fáze, aby zahladil všechny stopy k sobě. Ačkoliv by se žádní dva Obnovitelé neměli znát, zná Vanloo obnovitele jménem Han Kinner, který se jako jediný člen organizace dostal tváří tvář k Zelenzovi.

Atlan-Team předpokládá, že Zelenzo Hana Kinnera zabije, protože teď pro něj představuje riziko. Bjo Breiskol je připraven zachytit telepatický smrtelný výkřik. Kinner se dá skutečně do pohybu, když se dozví o zatčení Vanlooa. Naváže kontakt s Zelenzem, který ho přizve k setkání a pak ho zabije nožem do hrudi. Atlan-Team přijde příliš pozdě, aby Zelenza zajal. Z myšlenek umírajícího zjistí Breiskoll, že Zelenzo nosí masku, která připomíná rytířské hledí. Fotografie, kterou Kinner tajně udělal, se ukáže být jako nepoužitelná.

Zelenzo předá Atlanovi a Breckcrownu Hayesovi výzvu, aby Atlan opustil palubu. K odlehčení situace odstartuje Atlan-Team s MJAILAMEM k novému letu do Bezejmenné zóny, zatímco Breckcrown Hayes na SOL pátrá po Obnovitelích.

Buhrlové Heather Lleit a Wendy N'Colm objeví sluneční soustavu NZ-3, kterou se táhnou zvláštní energetické dráhy, které dokonce procházejí šokovou frontou. Centrem drah je nejvnitřnější planeta Modrozelená. Když se k ní MJAILAM přiblíží, přinutí ho dráhy k přistání na druhé planetě Hnědorez. Atlan s několikačlenným týmem odstartuje k průzkumnému letu kolem planety. Objeví lesní oblast, ve které žijí různé bytosti. Tlupa robotů, jejichž náčelník se jmenuje Tonn-Jedna, zničí space-jet a vysvětluje, že se jedná o planetu Emulátorů. Roboti poslouchají hraničního strážce Kioltonna, který je identický s energetickými drahami a žije na Modrozelené.

Solánci jsou podrobeni zkoušce, která má otestovat jejich agresivitu. Klamnými obrazy jsou štváni proti sobě, ale Atlan s Tyari a několika dalšími iluze prokouknou.

Mnoho Emulátorů je na planetě už tak dlouhou, že z nouze zaútočí na Solánce. Jeden z Emulátorů jménem Ehennesi vysvětlí Atlanovi situaci. On a asi ještě dalších padesát Emulátorů se postavilo na odpor a neopustilo své principy. Brzy na to jsou do oblasti odvedeni také zbývající Solánci z MJAILAMU.

Na SOL zápasí Breckcrown Hayes sám se sebou. Neví, jestli má poslat za zpožděným MJAILAMEM záchrannou expedici nebo ustoupit tlaku mnoha Solánců a nechat loď svému osudu.

Paralelně k událostem je vyprávěn osud rozpolcené rodiny Thermeck/Sonnersy. Eldar Sonnersy je mladí, který studoval psychologii a hodně toho dokázal. V nekonečném přecenění sama sebe cítí, že zkušenostmi přerostl Atlana a sleduje ho v parku, kde je svědkem střelby. Jeho otec Brons Thermeck je technikem na MJAILAMU. Eldar provokuje zas a znovu hádky uvnitř rodiny, ke které patří ještě jeho matka Thala Sonnersy a sourozenci Vilar a Chart. Brons Thermeck byl na palubě MJAILAMU, když vyrazil do Bezejmenné zóny.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A654« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)