Atlan 653 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 653
Název:Ztroskotání na Urabu
(Schiffbruch auf Urab)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Dobrodružství SOL / Bezejmenná zóna
« AT 652 • chronologicky • AT 654 »
Vydáno poprvé:9. dubna 1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: duben 3808
FARTULOON a pronásledovatelé z Bezejmenné zóny

V Bezejmenné zóně zaregistroval národ Zytroniů zmizení systému Jak. Rada Zytroniů v tom vidí obludnou událost. Člen rady 110-Page pošle na FARTULOON oddíl HE-pijavic. Rada Zyrtoniů považuje toto opatření za dostatečné.

HE-pijavice proniknou neviditelné do FARTULOONA a poškodí energetické zdroje. Tím dojde k selhání autopilota, který loď těžce poškodí. Bjo Breiskoll zachrání při nehodě Solánce Verně la Fajjn život. Loď je ještě 480‘000 světelných let od centra Bars-2-Bars a má jen mlhavé vyhlídky, že se do galaxie dostane. Při zkoumání škod a díky podivným údajům ze zaměřovačů přijdou Solánci HE-pijavicím na stopu. Verna la Fajjn nakonec jednu Pijavici objeví, ta jí ale omráčí elektrickou ranou, když po něm chce sáhnout. Jedná se o převážně neviditelného robota.

Mezitím objeví velení lodi 78 světelných let vzdálenou kulovou hvězdokupu, která je nazvána Mýdlová bublina. Nejbližší hvězda je vzdálena čtyřicet světelných let. FARTULOON do systému stačí doletět, pak ale kvůli explozi přijde o schopnost manévrovat. Loď se zřítí na kyslíkový svět Urab. Pomocné čluny a těžké kosmické obleky jsou zničeny HE-pijavicemi, takže Soláncům hrozí smrt.

Z Urabu se k FARTULOONU pomalu přibližuje flotila primitivních hvězdných lodí. Urabinové se nejdříve pokusí FARTULOON odtáhnout. Nemají ale dostatek lodí, protože část lodí patří k militantní frakci Urabinů. Solánci jsou vzati na palubu lodí, která nakonec přistane na Urabu. Protože není možné žádné dorozumění, jsou Solánci zavřeni v opuštěné budově na jednom ostrově. Jsou s nimi dva roboti, které si vzali s sebou.

Pod velením Bjo Breiskolla jsou zajati dva urabští strážní, aby se v klidu dalo nastavit translátory na jejich řeč. Potom je možné se s nimi dorozumět. Mluvčími Urabinům jsou tři Představení. Ti si stěžují na sabotáž Klidné vody, kterou způsobili Solánci. Urabiné totiž nesnesou žádnou nečekanou změnu teploty ve fázi klidu. Ve skutečnosti to ale jako vedlejší efekt způsobili HE-pijavice. Jednomu robotovi se podaří zastřelit HE-pijavici. Svým tvarem připomíná velké klíště.

Zatímco Bjo Breiskoll uvažuje o řešení situace, objeví se Parzelle. Ačkoliv Parzelle nesmí zasáhnout, oznamuje, že je výjimečně ochoten informovat SOL. Udělá to nenápadně, zatímco svou zprávu zamaskuje jako nouzové volání FARTULOONA. SOL se vydá na cestu do Mýdlové bubliny.

Solánci jsou vystaveni hromadnému útoku HE-pijavic, přičemž urabinské projektilové zbraně poskytnou výhodu. Verna la Fajjn se obětuje, když do skladu s urabinskými výbušninami naláká velké množství HE-pijavic a odpálí ho. To poskytne Soláncům dostatek prostoru, aby mohli vydržet do příletu SOL.

Solánci opraví škody na Urabu a začnou se stavbou nového FARTULOONA. Když delegace Solánců vznese protest proti předání lodi Atlanovi, postaví se SENECA zcela za Arkonidana, protože je velice důležitý pro SENECOVU labilní rovnováhu. Po několika dnech se SOL vrací do systému Junk.

Zyrtoniové jsou šokovaní, že jejich HE-pijavice byly poraženy. 110-Page opustí bezpečnostní výbor a jako politický manévr doporučí na místo vůdce výboru svého politického odpůrce 255-Page.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A653« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!