Luceiver

Informace o postavě:
Úmrtí:23. prago tedaru 12 402 da Ark
Výška:1,82 m
Národ:Arkonidan
Popis:svalnatý, krátké bílé vlasy, rudé oči
Tituly:Vere'athor

Vere'athor Luceiver byl velitelem těžkého křižníku PADOM a sloužil tedy v sektorovém loďstvu z BRY 24.

Vzhled

Arkonidan byl 1,82 metru vysoký a měl vytrénované, svalnaté tělo – zkrátka hromada svalů a energie. V jeho temně rudých očích plál stravující oheň. Radioaktivitou vydělaná, rozpraskaná kůže ostře kontrastovala s bělostnými vlasy, které v protikladu s tradicí nosil nakrátko ostříhané (Traversan 2).

Charakter

Byl pokládán za cholerika a psychopata – navíc byl krutý a neústupný. Říkalo se o něm, že je za svými cíli schopen jít přes mrtvoly. Luceiver dennodenně týral své podřízené, a očekával naprostou poslušnost; na druhou stranu opovrhoval lidmi, kteří podle jeho mínění neměli páteř. Velitelskou moc prosazoval s brutálním násilím. S oblibou používal takzvaný prut – zákeřnou zbraň, která střílela miniaturní náboje krajně nepříjemně působícího neurotoxinu. Všeobecně velitelova nálada kolísala mezi zdánlivou dobromyslností a prudkými výbuchy hněvu.

Dějiny

Jeho kariéry byla strmá, na pozici kapitána první třídy se prodral během několika málo let. Měl zkušenosti z bojů proti Dýchačům metanu a zapsal si čtyři sestřely jejich válcovitých korábů. Za každý úspěšný sestřel si nechal do jednoho z řezáků vyrýt miniaturní kresbu Metana. Luceiver si sestavil soukromou ochranku, složenou ze šesti Naatů.

Sluneční kníže Pyrius Bit si Luceivera cenil a často ho zval na své nákladné večírky.

V březnu 5772 před Kristem (tedar roku 12 402 da Ark) se Luceiver se svou lodí PADOM podílel na trestné expedici proti Traversanům. Akci velel vere'athor Troimus. PADOM utrpěl ve vesmírné bitvě v soustavě Trav vážná poškození. Luceiver přežil a bez ohledu na zranění svých podřízených hnal posádku k opravám, které měly plavidlu vrátit bojeschopnost. Když se několik dnů po bitvě k prozatím stále neovladatelnému PADOMU přiblížila TRAVERSANSKÁ ČEST, Luceiver se připravil k dalšímu střetu. Uhasil odpor, který se vzmáhal mezi posádkou, zatímco prutem zneškodnil druhého důstojníka Morracoma. Na disk LEKA, vyslaný z traversanské vlajkové lodi, vystřela tři termoděla PADOMU. Disk se rozplynul v atomovém ohni. Luceiver však nemohl zabránit tomu, aby do PADOMU proniklo výsadkové komando pod Atlanovým velením. Když Luceiver vyslal své muže do dalšího nesmyslného boje v útrobách plavidla, důstojníci Puaka, Dumos, Zereid a Barruš se odhodlali ke vzpouře. Orbton Puaka zbavil velitele jeho postavení a vyzval zbytky posádky ke kapitulaci. Mezitím zinscenoval Luceiver svůj útěk na palubě pomocného člunu. Reaktor disku explodoval a celá posádka LEKY zahynula.

Když byl PADOM umístěn v opravárenském doku nad Traversanem, Luceiver a dva jeho Naatové přemohli skupinu dvanácti traversanských techniků, na niž dohlížel pal'athor Irakhem, velitel TRAVERSANSKÉ CTI. S rukojmími se opevnil v centrále PADOMU a žádal okamžitou opravu lodi a její volný odlet na BRY 24. Aby svým požadavkům dodal patřičnou váhu, každou hodinu nechal zastřelit jednoho ze zajatých Traversanů. Atlan a dva elitní traversanští vojáci vpadli do centrály a zabili oba Naaty. Luceiverovi se ještě jednou podařilo uniknout, tentokrát větrací šachtou. Keon'athor Atlan ho pronásledoval. Luceiver střílel do šachty výstřel za výstřelem, ale protivníka se nezbavil. Později namířil na Atlana otočné dělo jednomístné stíhačky. Vere'athor sám stál na ochozu montážního lešení nad stíhačkou a mířil na Atlana. Výstřel Lorda admirála poškodil konstrukci – Luceiver přitom ztratil rovnováhu a zřítil se do hlubiny pod sebou. Pád zahubil vere'athora 23. prago tedaru 12 402 da Ark.

Zdroje

Traversan 1, Traversan 2, Traversan 3

V tomto článku je použit překlad textu z článku » Luceiver« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
30.6.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459760.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál