Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan Traversan > svazek 2
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan Traversan, svazek 2
Název:Bouře na PADOMU
(Sturm auf die PADOM)
Autor:Hubert Haensel
Vydáno poprvé:20. října 1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 5772 př. Kr. (12402 da Ark)
Hlavní postavy románu:

Píše se srpen roku 1290 NGL. Při pátrání po neocenitelném archeologickém pokladu, tajné stanici Mistrů ostrovů, se Atlan na palubě GILGAMEŠOVA modulu RICO odebere do systému Trav.

Ve hledané stanici se Arkonidan stane obětí defektního stroje času Mistrů ostrovů a je vržen do minulosti. Skončí v roce 12 402 da Ark, což odpovídá roku 5772 před Kristem.

Traversan je v této epoše ve válce. Nert Kuriol da Traversan, starý baron systému, se postavil proti dalšímu zvyšování daní a nyní čelí hněvu nelítostného Slunečního knížete Pyriuse Bita. Když do soustavy přilétne trestní expedice, Atlan se chce držet stranou, neboť se obává narušení historie. Avšak jednání princezny Tamareny da Traversan, do níž se nositel buněčného aktivátoru zamiloval, ho přinutí k zásahu do probíhající vesmírné bitvy. Díky svým zkušenostem admirála arkonské flotily odrazí silnější vojsko Pyriuse Bita. Atlan má teď dva úkoly: Jednak se musí pokusit opravit stroj času, aby se vrátil do přítomnosti. Navíc musí nadále podporovat vzbouřence z Traversanu, jimž hrozí zničení. Arkonidan chce zasadit rychlý úder a přenést válku k nepříteli. Proto se pokusí získat poškozenou jednotku Bitovy flotily – a dojde k BOUŘI NA PADOMU...


Po zničení arkonidské trestní expedice se Atlan a nert Kuriol da Traversan shodně domnívají, že získali pouze krátkou chvíli oddechu, protože Pyrius Bit vyšle další lodi. Podle názoru nositele buněčného aktivátoru lze hrozbu definitivně zažehnatjen tehdy, budou–li odhaleny intriky slunečního kura. Osvobodit Traversan od Pyriuse Bita však může toliko nejvyšší správa léna, tedy centrální vláda na Arkonu I. Traversané by však na ústředním světě potřebovali předložit konkrétní důkazy.

Aby získal informace, chce Atlan opravit jeden z vraků trestní expedice z BRY 24, centrálního světa sektoru Brysch a současně rezidence slunečního kura, a vrátit se s ním na základnu. Jako posádka maskovaní Traversané by mohli infiltrovat BRY 24, sbírat důkazy a případně zajmout Pyriuse Bita. Ve změti poničených bitevníků padne volba na PADOM, těžký křižník o průměru 200 metrů. Loď má poškozené hnací ústrojí, takže není schopná manévrovat.

Posádka PADOMU však své plavidlo oproti předpokladům Traversanů a Atlana neopustila. Luceiver, krutý velitel lodi a důvěrník Pyriuse Bita, tlačí své mužstvo k opravě křižníku a nepolevuje ani tváří v tvář únavě lidí a nedostatku materiálu. Jeho bezcitné počínání si v řadách posádky vybírá krvavou daň. Když zpozoruje přibližující se TRAVERSANSKOU ČEST, vlajkovou loď nepřátelské flotily, rozhodne se bojovat. Střelba sice zničí pomocný člum z TRAVERSANSKÉ CTI, varuje však posádku vlajkové lodi před nebezpečím.

Vojáci z Traversanu proniknou obrannou střelbou na PADOM. Hnáno velitelem, klade mužstvo nejdříve vetřelcům tuhý odpor. Nakonec se však první důstojník Puaka vzbouří proti Luceiverovi, převezme velení a vzdá se. Velitel se ukryje a předstírá svou smrt. Později získá několik rukojmí a vyhrožuje jejich popravou, pokud mu nebude umožněn volný odchod. Atlanem vedené komando pronikne do centrály lodi, držené nepřítelem a osvobodí zajatce. Ještě jednou se Luceiverovi podaří uniknout, je však pronásledován a nakonec zabit Atlanem. PADOM je tak konečně v rukou Traversanů...