Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > Puaka
hledat
Informace o postavě:
Výška:1,90 m
Národ:Arkonidané
Hodnost:orbton

Orbton Puaka byl prvním důstojníkem těžkého křižníku PADOM, sloužil tedy v sektorové flotile ze základny BRY 24.

Vzhled

Přibližně 35 arkonských let starý Arkonidan byl asi 1,90 metru vysoký a měl podobnou postavu jako Atlan da Gonozal. Puaka měl široká ramena a byl svalnatý, vlasy na čele mu už navzdory věku začaly ustupovat (ATTR 2, ATTR 3).

Charakter

Byl pokládán za spolehlivého a rozvážného důstojníka. Snažil se odpovědně nakládat se zdravím a životy svých podřízených, ačkoli to někdy nebylo vůbec jednoduché.

Dějiny

V dubnu 5772 před Kristem (tedar roku 12 402 da Ark) byl s PADOMEM, jemuž velel Vere'athor Luceiver, součástí trestního vojska, vyslaného proti Traversanům. PADOM byl v průběhu bitvy o soustavu Trav vážně poškozen nepřátelskou palbou. Puaka a jeho nadřízený patřili k té části posádky, která katastrofu přežila. Luceiver bez ohledů na množství zraněných nařídil, aby byl neovladatelný těžký křižník co nejrychleji připraven k dalšímu boji. Hrozil přitom smrtí každému, kdo by se opovážil proti nesmyslené a další ztráty si vyžadující činnosti protestovat.

Když se pak o několik dnů později ke stále neřiditelnému PADOMU přiblížila TRAVERSANSKÁ ČEST, Luceiver vlajkovou loď Traversanů napadl. To nezbránilo výsadkovému komandu pod Atlanovým vedením, aby proniklo do poškozeného křižníku. Velitel vyslal své zbývající podřízené do marného boje s vetřelci, avšak v tu chvíli se Puaka a ostatní důstojníci vzbouřili. Puaka zbavil Luceivera velení a vyzval mužstvo ke kapitulaci. Všichni přeživší byli dopraveni na Traversan.

Po provizorní opravě zamířil PADOM na BRY 24. Atlan zde vedl loď v roli orbton Puaky a úspěšně oklamal Slunečního knížete Pyriuse Bita.

Zdroje

ATTR 2, ATTR 3

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Puaka« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)