Menu
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Poloha soustavy:12 002 světelných let od Arkonu
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:11

Travova hvězda je žluté slunce průměrné velikosti. Leží 12 002 světelných let od Arkonu, nachází se u kraje Bryschova sektoru. Soustava je pokládána za hospodářsky bezvýznamnou. Velké impérium Arkonidanů se o Traversan zajímalo stejně málo jako novodobé Křišťálové impérium.

Soustava má celkem jedenáct planet a 155 měsíců. Čtrvtou planetou je Traversan.