BRY 24

Astronomická data:
Soustava:Brysova hvězda
Vzdálenost od Arkonu:12 000 LY
Vzdálenost od Země:37 000 LY
Průměr:14 550 km
Doba rotace:26 hodin 49 minut
Doba oběhu:
Gravitace:1,09 g
Atmosféra:90% dusíku
Počet měsíců:3
Počet obyvatel:120 000 osob
Obyvatelé planety:
převážně Arkonidané

Planeta BRY 24 byla až do svého zničení mocenským centrem sektoru Brysch.

Přehled

Planeta obíhala jako 24. v pořadí okolo slunce Brysova hvězda, od něhož byla vzdálena 1,557 miliardy kilometrů. Svět byl tedy ještě zaplavován bohatým slunečním zářením, ačkoli zdánlivý rozměr hvězdy činil 15 obloukových minut, tedy polovinu rozměru Sol při pohledu ze Země.

BRY 24 disponovala atmosférou, která se z 90 procent skládala z dusíku. Na povrchu neexistoval žádný původní život.

V roce 5772 před Kristem (12 402 da Ark) zahrnovala základna flotily obranné pevnosti, rozsáhlou loděnici k údržbě a opravám, skladiště a vesmírný přístav o průměru téměř 50 km. Město s rezidencí knížete nemělo jméno, protože ho z větší části tvořila kasárna. Ve středu města stálo sídlo sektorového místodržícího, nálevka o výšce 350 metrů a průměru 300 m u horního okraje. Na planetě žilo 120 000 osob, převážně Arkonidanů ve službě Arkonské flotily a sektorové správy.

Dějiny

Během kolonizace sektoru Arkonidany byla planeta BRY 24 díky své poloze ve středu hvězdokupy vybrána jako vhodná základna pro správu oblasti. Kromě administrativního sídla tu vznikl středně velký opěrný bod flotily.

V roce 5772 před Kr. byl správcem sektoru Sluneční kníže Pyrius Bit. V podřízených koloniích měl prosadit další zvýšení imperiálních daní. Nert Kuriol da Traversan odmítl akceptovat třicetiprocentní navýšení daně, konflikt pak eskaloval díky políčku, kterým Kuriol zesměšnil a smrtelně urazil Bita (Traversan 1).

Na cestu na Traversan se vydala trestní expedice, složená z dvanácti jednotek flotily Slunečního knížete. Třem bitevním křižníkům třídy FUSUF a devíti těžkým křižníkům o průměru 200 metrů velel vere'athor Tereagh. Imperiálnímu svazu se na odpor postavila celá flotila Traversanu. V průběhu bitvy bylo zničeno všech dvanáct lodí expedice, pal'athor Irakhem ztratil 20 svých plavidel.

Bit nyní mohl vyslat další, tentokrát mnohem silnější flotilu, které velel vere'athor Troimus. Do událostí se zapletl Atlan, převzal kontrolu nad traversanskými silami a uštědřil imperiálnímu loďstvu zničující porážku.

Dříve než mohl Bit podniknout další kroky, Traversané převzali iniciativu. Vzhledem k nedostatku vojenských sil se uchýlili ke lsti. S PADOMEM, zčásti opravenou lodí druhé trestní expedice, přistál na BRY 24 zdánlivě sebevražedný oddíl Traversanů a zajal Bita. Slunečnímu knížeti bylo sděleno, že planeta bude zničena ukořistěnou arkonskou bombou, aby bylo eliminováno další ohrožení Traversanu sektorovým loďstvem. Bit nechal planetu evakuovat, její obyvatelé museli odletět na pomocných člunech bojových lodí. Na palubě posledního člunu opustil BRY 24 také Bit, který na svém rezidenčním světě zanechal i sektorovou pokladnu. Traversanské komando pod Atlanovým vedením zachránilo nejen peníze, ale i zanechané křižníky flotily. BRY 24 byla následně zničena v atomovém požáru (Traversan 3).

Zdroje

Traversan 1, Traversan 3

V tomto článku je použit překlad textu z článku »BRY 24« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál