Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan Traversan > svazek 4
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan Traversan, svazek 4
Název:Kníže z Camla
(Der Fürst von Camlo)
Autor:Rainer Castor
Vydáno poprvé:3. listopadu 1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 5772 př. Kr. (12402 da Ark)
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan přijímá novou identitu.

Tamarena da Traversan - Osobní strážkyně knížete z Camla.

Irakhem - Osobní strážce knížete z Camla.

Rupiak - Tato se z přemíry ambicí nezastaví před ničím.

Píše se srpen roku 1290 NGL. Při pátrání po neocenitelném archeologickém pokladu, tajné stanici Mistrů ostrovů, se Atlan na palubě GILGAMEŠOVA modulu RICA odebere do systému Trav.

Ve hledané stanici se stane Arkonidan obětí defektního stroje času Mistrů ostrovů a je vržen do minulosti. Skončí v roce 12 402 da Ark, což odpovídá roku 5772 před Kristem.

Traversan je v této epoše ve válce. Nert Kuriol da Traversan, starý baron systému, se postavil proti dalšímu zvyšování daní a teď kvůli tomu čelí hněvu nelítostného slunečního kura Pyriuse Bita. Když do soustavy přilétne trestná expedice, Atlan ji díky svým zkušenostem admirála arkonské flotily odrazí.

Atlan dobře ví, že bude další trestná výprava znamenat konec Traversanu. Z tohoto důvodu letí nesmrtelný na palubě PADOMU, ukořistěné jednotky nepřítele, ke světu BRY 24, rezidenční planetě slunečního kura. Zde se podaří odvrátit bezprostřední hrozbu Bitovy pomsty, ale nebezpečí tím není zcela zažehnáno.

Atlan chce být přítomen výběru nového kura. Doufá, že bude moci volbu ovlivnit ve prospěch Traversanů. Je tedy třeba nalézt cestu na Arkon, ke dvoru samotného imperátora. Nesmrtelný se proto vydává za KNÍŽETE Z CAMLA...


Na Traversanu se Atlan s místními vědci pokusí zprovoznit stroj času, zařízení je však poškozeno a momentálně není šance ho opravit. Je tu i další problém: Nebezpečí pro planetu může definitivně eliminovat jenom jmenování Traversanu smířlivě nakloněného slunečního kura. Traversané proto musí dospět k centrálním světům impéria. Hlavní logistický mistr tam vybere nástupce Pyriuse Bita, a právě tuto volbu chce Atlan ovlivnit. Současně je to jediné místo, kde může Atlan vyrobit nový řídicí krystal pro poškozený stroj času. Je tedy třeba získat vhodný hyperkrystalový polotovar a opatřit si volný průchod na Arkon. Irakhem by tam mohl být jmenován novým kurem. Vědecké zařízení Katrok na Arkonu III pak disponuje zařízením, pomocí něhož by se dal zpracovat krystalový polotovar.

Otreilianský sektor se Šemmenovou hvězdou leží v sousedství sektoru Bryš, k němuž náleží Traversan. Tento sektor má díky svým hyperkrystalovým nalezištím a Orbitálním městům určitý hospodářský význam, takže jsou odtamtud tu a tam vysílány delegace na Arkon. Atlan se vydává za knížete jménem Altao Ta-Camlo, pocházejícího z planety Camlo, pozdější základny USO. V roli knížete bude mít dobrou šanci získat vytoužené místo v delegaci. Nositele buňkového aktivátoru mají v rolích gardistů doprovázet Tamarena a Irakhem. Ještě před odletem Arkonidana vyhledá nert Kuriol da Traversan. Nejprve prozradí, že je Irakhem jeho nemanželský syn, a následně Atlanovi ukáže snímek Gonozala VII., Arkonidanova otce. Pak přemítá o Planetě věčného života. Nedostane sice odpověď, ale to ho jen utvrdí v jeho domněnkách. Slíbí Atlanovi, že si svá zjištění nechá pro sebe.

Rupiak je tatem Šemmenovy hvězdy. Také on by se rád účastnil letu na Arkon, protože účast v delegaci považuje za jedinou naději, jak může i jako neurozený Arkonidan postoupit ve správní hierarchii impéria. Zbývající místa jsou nabídnuta v neveřejné aukci. Rupiak dokáže nahlédnout do staničního počítače a zná tak výši nabídek svých konkurentů. Proto se stále drží mezi účastníky. Aby delegace sektoru Otreilian nezapadla v mase hostů dvora, chtěl by v ní mít tato nějakého veleurozeného. Když se později objeví kníže Altao Ta-Camlo se svou, vidí v tom Rupiak vynikající příležitost.

Krátce před skokem k Šemmenu je Atlan přes Tamarenu kontaktován Zerbeloraanem, dagorským velmistrem kharoonského klanu Vesmírných nomádů. Habitat Nomádů skočí do soustavy těsně před Atlanovou lodí a zastře tak, odkud přilétla. Atlan podplatí Rupiaka a získá od něho informace o výši dosavadních nabídek. Následně vloží do hry doposud nejvyšší sumu. Ačkoli mu původně zájem knížete přišel vhod, teď má Rupiak vážný problém. Velká část zájemců zvýšila vklady, a tato už nemá dost peněz, aby také přihodil. Je tak vytlačen z delegace. Ze zoufalství nad nedostatkem finančních prostředků se obrátí na SENTENZU, která se chce zbavit Altaa Ta-Camlo. SENTENZA je největší zločinecká organizace Velkého impéria. Následně je na knížete z Camla spácháno několik atentátů, ty však selžou. Nakonec je Rupiak usvědčen jako jejich zosnovatel.

Právě v ten moment se u Atlanovy družiny zhmotní dvanáct Ohnivých žen a dagorský velmistr Vesmírných nomádů, Gijahthrak Zerbeloraan. Atlan pochopí, že mu velmistr nahlédl do mysli a vyčetl z ní informace o budoucnosti. Zerbeloraan soudí, že příliš mnoho vědění v nesprávný čas narušuje strukturu univerza, a tak se rozhodne ukončit vlastní život. Ještě předtím ovlivní tata Rupiaka a další osoby v Orbitálních městech. Po Zerbeloraanově smrti se Nomádi stahují. Rupiak zapomene na své intriky a zasáhne dokonce proti SENTENZE.

Atlan obdrží dva surové hyperkrystaly a společně s Tamarenou, Irakhemem a zbytkem družiny vyrazí dne 16. dubna 5772 před Kristem s delegací na Arkon...