Rupiak

z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Národ:Arkonidané/Preboňané
Tituly:tato

Rupiak byl tatem systému Šemmenova hvězda.

Vzhled

Syn Arkonidana a Preboňanky byl prostřední, poněkud podsadité postavy. Vlasy mu sahaly k ramenům. Z jejich narudlé blond barvy se dalo soudit, že se v tatově rodokmenu vyskytoval nějaký Skokan. Guvernér měl tmavě hnědé oči.

Rád chodil ve své perlově bílé guvernérské uniformě.

Nedostatek pohybu a nezdravý životní styl se podepsaly na tatově těle. Občas ho píchlo v hrudi, zabolel jej žaludek a zapraskaly chrupavky prsní kostní desky.

Charakter

Poháněly ho ambice po uznání ve vyšších společenských kruzích. Povýšení do šlechtického stavu však pro něho jako pro míšence bylo v Tai Ark’Tussan v podstatě nemožné. Přesto se dál snažil a neštítil se přitom použít téměř jakékoli prostředky. Pokládali ho za zkorumpovaného.

Dějiny

V roce 12 402 da Ark (5772 př. Kr.) bylo Rupiakovi 69 arkonských let. Už deset arkonských let sloužil v hodnosti dvouměsíčního nositele v úřadu tata Orbitálního města v soustavě Šemmenovy hvězdy. Sice se mu během této doby podařilo značně rozmnožit své jmění, jeho společenský vzestup však uvázl; šlechtický titul mu nepropůjčili.

V tedaru 12 402 da Ark (duben 5772 před Kr.) se hodlal podílet audienční cesty kura sektoru Otreilian k imperiálnímu dvoru na Arkonu. Pomocí úplatků jsi hodlal koupit kýžené povýšení mezi šlechtice. Díky kontaktům s kurem byl přesně informován o finančních nabídkách dalších potencionálních účastníků delegace. Kur sebou chtěl vzít na Arkon deset nejštědřejších účastníků dražby.

Aby zvýšil význam otreilianské delegace v mase žadatelů o audienci a postaral se o umetení cesty k hodnostářům impéria, měl se letu podle Rupiakova mínění zúčastnit nějaký vyšší šlechtic. Přílet knížete Altaa Ta-Camla (alias Atlana) tak přišel jako na zavolanou. Rupiakův pokus přimět Ta-Camla k cestě ke dvoru uspěl na výbornou. K tatově lítosti však účast urozeného značně zvýšila šance delegace a adekvátně tomu stouply i nabídky všech zájemců. Rupiakův rozpočet už nestačil. Šéf místní buňky SENTENZY, Krenor del Conon, nabídl Rupiakovi svou pomoc. Na oplátku měl tato zlikvidovat důkazy o del Cononově podílu na vraždě jiného vůdce SENTENZY a umožnit loupežné přepadení družiny z Camla.

Ve své beznaději Rupiak nakonec souhlasil. Když loupež nevyšla, Rupiak se osobně zúčastnil druhého přepadení. Tentokrát se zločinci pokusili uloupit peníze, které kníže posílal kurovi jako poplatek za místo v delegaci na Arkon. Transport však představoval Ta-Camlovou past. Útočníci ze SENTENZY byli rozprášeni, Rupiak padl do zajetí.

Atlan předal Rupiaka dagorskému velmistru Zerbeloraanovi, který s podporou ohnivých žen Vesmírných nomádů Rupiaka očistil. Rupiakovo pokání se ukázalo v bezpodmínečném pronásledování del Conona a jeho klanu SENTENZY. Tato přitom riskoval, že del Conon promluví o guvernérově roli v událostech. Zerbeloraan s ohnivými ženami však vymazali del Cononovy vzpomínky na spojení s Rupiakem.

Zdroj

Traversan 4