Atlan Traversan 5 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan Traversan, svazek 5
Název:Planetární honitba
(Der Jagdplanet)
Autor:Hans Kneifel
Vydáno poprvé:10. listopadu 1998
Vydáno v češtině:2018, přeloženo (Tyric)
Hlavní postavy románu:

Atlan - Nesmrtelný dál hraje svou roli knížete z Camla.

Tamarena da Traversan - Také tentokrát se její telepatie prokáže jako neocenitelná výhoda.

Irakhem - Osobní strážce samozvaného knížete.

Siamanth - Imperatrix chce Altaa jako milence i nástroj.

Píše se srpen roku 1290 NGL. Při pátrání po neocenitelném archeologickém pokladu, tajné stanici Mistrů ostrovů, se Atlan na palubě GILGAMEŠOVA modulu RICA odebere do systému Trav.

Ve hledané stanici se stane Arkonidan obětí defektního stroje času Mistrů ostrovů a je vržen do minulosti. Skončí v roce 12 402 da Ark, což odpovídá roku 5772 před Kristem. Traversan je v této epoše ve válce. Nert Kuriol da Traversan, starý baron systému, se postavil proti dalšímu zvyšování daní a nyní čelí hněvu nelítostného slunečního kura Pyriuse Bita. Když do soustavy přilétne trestná expedice, Atlan ji díky svým zkušenostem admirála arkonské flotily odrazí.

Atlan dobře ví, že bude další trestná expedice znamenat konec Traversanu. Z tohoto důvodu letí nesmrtelný na palubě PADOMU, ukořistěné jednotky nepřítele, ke světu BRY 24, rezidenční planetě slunečního kura. Zde se podaří zabránit bezprostřední hrozbě Bitovy pomsty, ale nebezpečí tím není zcela zažehnáno.

Atlan chce být přítomen výběru nového kura. Doufá, že bude moci volbu ovlivnit ve prospěch Traversanů. Cesta ho tedy spolu s přáteli zavede na Arkon, k imperátorovu dvoru. Vládce tu však nepobývá, neboť odcestoval na svou PLANETÁRNÍ HONITBU...


Krátce předtím, než delegace ze sektoru Otreilian dorazí do soustavy Arkon, se Atlan alias Altao Ta-Camlo a jeho traversanští průvodci dozví, že imperátor Reomir IX. krátce předtím opustil centrální systém impéria. Zdržuje se na známé lovecké planetě Links-Aubertan, ležící nedaleko galaktického středu. Přesto je během honu ochoten přijímat poselstva, takže se delegace vypraví na planetární honitbu. Imperátor tu sídlí v létajícím loveckém paláci, přebudovaném flotilním tendru.

Po příletu na tendr se Atlan a jeho průvodci vmísí do ruchu imperiálního dvora. Protože se v loveckém paláci zdržuje mnoho významných osobností a nespočet agentů arkonidanské tajné policie Tu-Ra-Cel, je velmi obtížné dostat se do přímého kontaktu s imperátorem nebo jeho nejbližšími spolupracovníky. K rozptýlení dvořanů hostuje na Links-Aubertanu slavný vesmírný cirkus OSA MARIGA. Ten proslul především drezúrou nejdivočejších zvířat Mléčné dráhy. Mimo jiné v cirkusu chovají kjörka, zvlášť nebezpečný druh praještěra.

Atlan, který se v mládí u mistra krotitele Corpkor naučil s kjörkem zacházet, v tom vidí příležitost, aby upoutal pozornost samotné imperatrix Siamanth. Z antigravitačního stolu sebere velký kus pečeně, vklouzne do kjörkovy klece a za přihlížení fascinovaných dvořanů šelmu bez potíží nakrmí. Akce má požadovaný úspěch, neboť o něco později vyhledá nositele aktivátoru jedna ze Siamantiných služebnic. Imperátorova žena by si s odvážným krmičem dravců ráda pohovořila ve svých komnatách. Atlan se odebere k setkání.

Siamanth, která by s knížetem z Camla očividně ráda navázala milostný poměr, odhalí Atlanovi, že není v manželství s Reomirem IX. ani trochu šťastná. Falešného knížete to vůbec nepřekvapuje, ví přece, že žena v nepříliš vzdálené budoucnosti imperátora otráví a následně bude sama popravena. Než může dojít k intimnímu kontaktu, ohlásí se imperátor, a Atlan musí opustit Siamantiny pokoje. K dalšímu setkání dojde o několik dnů později. Nositel buňkového aktivátoru stráví s imperatrix noc a může od ní získat slib, že ho seznámí hlavním logistickým mistrem, Kemarolem da Andeck. K rozmluvě má dojít během představení vesmírného cirkusu v loveckém paláci.

Mezitím se u místního velitele tajné služby Slautera ohlásí bezejmenný agent Tu-Ra-Celu, který nosí jednu z posledních dvaceti imperátorových pečetí. Malý amulet s portrétem panujícího vladaře propůjčuje nositeli téměř neomezenou autoritu. Držiteli pečeti neuniklo, že byla při rutinní kontrole individuálních impulzů Altaa Ta-Camlo zjištěna shoda s dávno ztraceným krystalickým princem Atlanem z Gonozalu. Pokud by se data prokázala jako autentická, mohlo by to znamenat katastrofu. Krystalický princ má zákonné právo vznést nárok na trůn Velkého impéria, to by však mohlo vyvolat občanskou válku. Agent nehodlá riskovat – záležitost hodlá vyřešit eliminací Altaa Ta-Camlo.

Během vystoupení cirkusu ve velkém banketovém sále Siamanth představí Atlana hlavnímu logistickému mistrovi. Nesmrtelný Arkonidan se chystá přednést svou žádost, rozhovor však přeruší Tamarena. Traversanka telepaticky zachytila informace o nadcházejícím atentátu na údajného knížete. Agenti tajné policie obsadí všechny východy ze sálu a chtějí Atlana zavraždit při fingované nehodě. Atlan pronikne do kontrolní stanice budovy a přeprogramuje velkou část robotických sluhů. Stroje založí řadu požárů a postarají se o všeobecný chaos. Atlanovi nakonec přesto nezbyde jiná možnost, než zalézt do kjörkova břišního vaku. Při transportu do cirkusové lodi propadne praještěr panice a začne běsnit, takže ho je třeba paralyzovat. Atlan, zajatý ve vaku, je spolu s kjörk dopraven na palubu OSY MARIGY. Cirkus následně opustí planetu...

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!