Slauter

z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Národ:Arkonidané
Tituly:cel’orbton

Arkonidan Slauter byl sekčním šéfem Tu-Ra-Celu.

Charakter

Byl pokládán za zdatného a nápaditého.

Dějiny

V dubnu 5772 před Kr. (to odpovídá ansooru 12 402 da Ark) převzal vedení operace lovecká výprava. Měl za úkol zabezpečit přesun imperiálního dvora, cestujícího na palubě loveckého paláce, a jeho následný pobyt na Links-Aubertanu. Slauterův tým přitom prováděl rutinní kontrolu individuálních impulzů všech návštěvníků. Během toho byla zjištěna zvláštní shoda. Impulzy knížete Altaa Ta-Camlo se shodovaly s údaji už 1887 arkonských let nezvěstného krystalického prince Atlana da Gonozal. O pouhé tři hodiny později Slautera navštívil celista Cooligar da Gonozal, který ovšem vystupoval inkognito. Z moci nositele imperátorovy pečeti agent převzal velení nad operací. Po prověření dostupných informací agent pověřil Slauterovy muže provedením atentátu na Ta-Camla, údajný kníže však unikl.

Vzhledem ke svěřeným úkolům lze předpokládat, že měl Slauter v rámci tajné služby hodnost cel’orbtona.

Zdroj

Traversan 5