Lovecký palác

Lovecký palác sloužil imperátorovi Reomiru IX. jako mobilní sídlo vlády během jeho loveckých expedic po planetách Tai Ark’Tussanu.

Přehled

Létající palác byl speciální konstrukcí na bázi flotilního tenderu o průměru 2800 metrů. Po přistání se horní hrana nalézala ve výšce 700 metrů nad zemí. Talířovitý povrch tenderu byl proměněn v parkovou krajinu, v jejímž středu se tyčila 200 metrů vysoká a u horního okraje 200 metrů široká nálevka s vlastní rezidencí imperátora. Celý areál na okrajích zajišťovala mříž a energetická bariéra. Ve větších i menších pavilónech a nálevkovitých budovách, stojících uvnitř parku, vytvarovaného do podoby údolí s potokem a jezerem, sídlily části dvora, imperátorova družina a tajná služba Tu-Ra-Cel (Traversan 5). Mohly se tu odehrávat všemožné okázalé slavnosti a schůze.

Na vyvýšeném kraji vrchní strany byla naistalovány zbraňové kupole a projektory ochranného štítu, který se klenul nad všemi stavbami včetně centrální nálevky.

Palác byl poháněn impulzním a tranzičním pohonem (Traversan 5 – lexikon).

Dějiny

14. tarmanu 12 399 da Ark se palác objevil na planetě Luccia. Třítýdenní pobyt lovecké družiny vyvolal ekologickou katastrofu, která nakonec vedla k povstání Lucciánů (Traversan 9).

V roce 5772 před Kr. (12 402 da Ark) přistál Reomir IX. s celou svou vládou Berlen Than na palubě loveckého paláce na planetě Links-Aubertan, aby se pobavil při lovecké výpravě. Tady se Atlan v masce veleurozeného Altaa Ta-Camlo setkal s imperatrix Siamanth da Quertamagin a Ka'Chronntisem Kemarolem da Andeck. Když agenti Tu-Ra-Celu z popudu Cooligara da Gonozal spáchali na Altaa atentát, musel na palubě vesmírného cirkusu OSA MARIGA uprchnout z Links-Aubertanu. Jak vyšlo najevo později, Cooligar identifikoval Atlana jako ztraceného krystalického prince a pokusil se jeho likvidací vyloučit riziko mocenského boje o trůn Arkonu (Traversan 5).

Zdroje

Traversan 5, Traversan 9

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Jagdpalast« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál