Luccia

Astronomická data:
Gravitace:1,5 g
Obyvatelé planety:
Lucciáni

Luccia je Arkonidany kolonizovanou planetou v Mléčné dráze. Adaptovaní osadníci si říkají Lucciáni.

Přehled

Na tomto kyslíkovém světě vládne gravitace 1,5 g. Planeta má pouze tenkou ozonovou vrstvu.

Planetární povrch je z velké části pokryt oceány. Pevninu tvoří pouze několik ostrovů, porostlých hustou džunglí. Bylo objeveno minimum zužitkovatelného přírodního bohatství.

Dějiny

V 6. tisíciletí před Kr. platila Luccia za bezvýznamný koloniální svět na nejzazším okraji Velkého impéria. Skromný blahobyt obyvatelstva byl zajištěn využíváním obnovitelných zdrojů z planetární flóry a fauny. Získané suroviny byly určeny farmaceutickému průmyslu.

Křehká ekologická rovnováha byla narušena třítýdenní návštěvou imperátorova loveckého paláce, která začala 14. praga tarmanu 12 399 da Ark (5776 před Kr.). Když pak imperiální úřady ignorovaly žádosti kolonistů o odškodnění za utrpěné škody a navíc zvýšily daňové zatížení planety, aby pokryly náklady lovecké výpravy, hněv Lucciánů vybuchl v ozbrojeném povstání. Rebelie byla krvavě potlačena bojovými jednotkami arkonské flotily. Část obyvatelstva byla internována ve sběrných táborech. Kigana da Zurie, domnělý vůdce vzbouřenců, byl odsouzen v procesu na Celkaru.

Zdroje

Traversan 9

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Luccia« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál