Imperátorova pečeť

Imperátorova pečeť legitimovala svého nositele (takzvaný nositel pečeti), aby vystupoval jako přímý reprezentant arkonidanského imperátora. Příslušela mu taková autorita a pravomoci, jakými disponoval sám vladař.

Přehled

Šlo o bronzově zbarvený amulet velikosti dlaně. Na líci byl vyveden reliéf tváře panujícího imperátora. Při přitisknutí obou palců na rub pečeti došlo k porovnání individuálních dat nositele se vzorem oprávněného majitele, uloženým v amuletu. Pozitivní výsledek indikovalo pronikavé světlo, které pečeť na okamžik vydávala (Traversan 6).

Dějiny

Vědomosti o procesu výroby pečetí se ztratily ve zmatcích Metanových válek. Později už bylo možné pouze měnit portrét imperátora a uložená individuální data. V roce 5772 před Kristem (12 402 da Ark) existovalo v celém Tai Ark’Tussanu posledních dvacet imperátorových pečetí.

Ve stejném roce obdržel jeden z amuletů Celista Cooligar da Gonozal. Tento nositel pečeti později pronásledoval knížete Altaa z Camla, v němž poznal dlouho nezvěstného krystalického prince Atlana.

Dne 17. prosince 2047 zjistili Julian Tifflor a Harno, že při přepadení imperiálního muzea Krystalického paláce Tekteronii byly tři imperátorovy pečeti vyměněny za falzifikáty (AHC 15).

Zdroje

AHC 15, Traversan 6

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Imperatorensiegel« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
23.6.2021
1566 před NGL
3. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459388.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!