Impulsní výhybka

z Databáze Multiversa
přístroj, který umožňoval odpojit se od transportního paprsku slunečního transmiteru a materializovat přepravovanou hmotu na místě, které není identické s přijímačem transmiteru. Technologie používaná Maahky (p.p. vyvinutá Mistry ostrovů)