Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 441
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 441
Název:Mezi Marsem a Jupiterem
(Zwischen Mars und Jupiter)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:přeloženo (GPS)
Čas děje: 197 166 př.n.l. / 3434 / 196 516 př.n.l.
Cestují v čase – a proniknou na ztracenou planetu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor cestuje do roku 199 950 p.Kr.

Ovaron - Cappin, který stojí na straně Pozemšťanů.

Merceile – Ovaronova společnice z časů Cappinů.

Takvorian – Ovaronův společník z časů Cappinů.

Atlan – Lord admirál se nechce setkat s australskými primitivy.

Gucky – Myšob je vybízen k hraní.

Joaquin Manuel Cascal – Plukovník čelí úkladům ztracené planety.

Ovaron souhlasí s domněnkou Perryho Rhodana, že Satelit smrti je s největší pravděpodobností budován na Zeutu, tehdejší páté planetě Solárního systému, který Cappinové nazývají Taimon, používají ho jako tajný průmyslový svět a jehož zbytky v reálném čase tvoří pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.

S Ovaronem, Merceile a Takvorianem vyrazí Rhodan a ostatní cestovatelé časem dne 2. května 3434 do reálného času. Je rozhodnuto zničit Satelit smrti sextadimenzionální bombou. Protože by sice Ovaron jako pedotransferovaný mohl vstoupit do Smrtícího satelitu (fungujícího jako pedozaměřovač), ale hlavní počítač by mu nejspíš nepovolil přinést sextadimpumu, je třeba nálož nainstalovat v minulosti. Aby byla zajištěna funkčnost roznětky bomby i po dvou set tisíci letech, Ribald Corello vyrobí několik gramů sextagonia, které je následně použito coby rozbuška. Deformátor nulového času je převezen na náhodní plošinu na australském kontinentu, ležící tři tisíce kilometrů od Enadatalu, mezi pobřežním městem Bowen a ruinami města Prairie, zničeného ve válce s Uleby. Po cestě časem má být na tomto místě v bezpečí před Cappiny. Deformátor odstartuje dne 8. května. Na jeho palubě jsou Perry Rhodan, Atlan, Geoffry Abel Waringer, Gucky, Fellmer Lloyd, Ras Čubaj, Alaska Saedelaere, lord Zwiebus, Icho Tolot, Joaquin Manuel Cascal, dr. Voigt Gosling, profesor dr. Bhang Paczek, profesor dr. Tajiri Kase, dr. Wentworth Gunnison, dr. Multer Prest, dr. Kenosa Bashra, dr. Claudia Chabrol, Ovaron, Merceile, Takvorian a Paladin III. Jejich cílem je rok 196 516 před Kristem. V deformátoru je kromě posádky ještě těžkým transformačním dělem vybavený super space jet třídy THOR. S jeho pomocí má být na Satelit dovezena sextadimový bomba.

Dne 12. května palubního času letí Rhodan, Ovaron, Merceile, Čubaj, Lloyd, Cascal, dr. Prest, Gucky, Takvorian, Tolot a Paladin k extrémnímu světu Zeut. Vesmírný křižník MAIKONOL, který se jet pokusí zadržet, je zničen. Dříve než je space jet zachycen a sestřelen vesmírnou obranou sítí Taimonu, jeho posádce se podaří uniknout se shiftem a přistát na Koptey, jednom ze sedmi kontinentů Zeutu. V blízkém městě Havaleru na kontinentu Schweipon najde Čubaj hledaný Satelit, stavěný v rámci projektu „Proconis“. Při útoku proti staveništi je však nalezen Tolot, a cestovatelé časem se musí stáhnout zpět...