Perry Rhodan 442 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 442
Název:Bestie ze Zeutu
(Die Bestien von Zeut)
Autor:William Voltz
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:přeloženo (GPS)
Čas děje: 196.516 př.n.l.
Pátá planeta se probouzí – začíná čas nestvůr
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor prozkoumá Satelit smrti.

Ovaron - Průvodce Perryho Rhodana.

Merceile – Průvodce Perryho Rhodana.

Gucky – Průvodce Perryho Rhodana.

Ras Čubaj – Průvodce Perryho Rhodana.

Joaquin Manuel Cascal – Plukovník jako zachránce života.

Dr.Multer Prest – Kosmopsycholog časové expedice Perryho Rhodana.

Trumakor Avak – Vrchní velitel planet Zeut.

Warkamon – Transportní mistr Cappinů.

Protože se Zeut na své extrémní dráze přiblíží ke Slunci, které oběhne jednou za sto devadesát osm, s pozoruhodnou rychlostí se probudí rostliny planety, jejichž semena přečkala v zemi dlouholeté období strašlivého chladu. Je následuje monstrózní fauna Zeutu, zejména obří bobry připomínající arckeři, pancéřem a čtyřmi svalnatými pažemi vybavení croccisoři a metr dlouzí žihadláci a ropuchám podobní spicoulové. Tlupy těchto zabijáků napadnou obranné stanice Cappinů. Trumakor Avak, velitel Taimonu, sice zabezpečí staveniště Satelitu smrti, nakonec je však zabit jedním ze zvlášť nebezpečných fialových arckerských mutantů.

Zmatek, vyvolaný zvířaty ve městě Havaleru, využijí Perry Rhodan, Ovaron a Merceile k tomu, aby společně s Guckym a Rasem Čubajem teleportovali do Satelitu smrti a zamontovali zde časovanou sextadimbombu.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál