Perry Rhodan 568 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 568
Název:Povstání Cynů
(Rebellion der Cynos)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Roj
Vydáno poprvé:1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3443
Přicházejí z Galaxie - a bojují o justovací planetu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor sbírá informace.

Atlan – Lord admirál bojuje o vládu nad Statem II.

Nostradamus – Atlanův starý sok.

Murie Rhagot – Šéf Spolku svobodných Cynosů.

Dalaimoc Rorvic – Příslušník komanda CYD.

Tatcher a Hainu – Příslušník komanda CYD.

Merceile – Pedotransferka zasahuje.

Na Stato II unikne Dalaimoc Rorvic, který s MARCO POLO na justační planety dorazil, znovu jenom stěží vražednému přepadení1). Víceúčelový mutant pronásleduje atentátníka s Tatcher a Hainuem přes transmiter na primitivními domorodci obydlenou planetu Gosh ve soustavě Firdov. Soustava Firdov patří k mnoha slunečním soustavám, které Roj k jejich ochraně uložil do hyperenergetického kokonu, zatímco prolétal jejich stanovištěm. Na Goshu potkat Rorvic a a Hainu Kamašitu Patulli Lokoshana, který již 15. prosince 3442 na planetách přišel2), protože doufal, že s ní bude zachycen Rojem. Lokoshan je přesvědčen, že za atentáty na Rorvica je odpovědný Heppen Shemir, falešný velekněz ptačího chrámu na Goshu. Ten se avšak bezprostředně před příjezdem Rorvica a a Hainua odebral chrámovým transmiterem na Yue Schen, měsíc duchů předků. Když Gosh náhle spadne zpět do normálního prostoru, odletí Kamašta, Tibeťan a Marťan s Lokoshanovým space-jetem LOTOSOVÝ KVĚT k MARCU POLU.

Skrz deseti tisíc kilometrů velikou strukturální propust, kterou Nostradamus v ohebném štítu zhotovil, pronikne Geoffry Abel Waringer s ultrabitevní lodí HYPERION do Roje3). Z Waringerova oznámení vyjde najevo, že přijímání do kokonu od zkázy Stato I neprobíhá a že z této příčiny se sedm slunečních soustav, mezi nimi dvě obydlené, o ohebný štít Roje roztříštilo. Nostradamus proto nově štít na Stato II naprogramuje. Kromě toho vyhoví Atlanově prosbě a dovolí, aby Oxtorňan plukovník Carlos Marckam s Leonidasovou divizí USO, společně s tisíci vojáky a jejich létajícími tanky, mobilními zbraňovými systémy a příslušnými bojovými roboty, na justační planetě přistáli.

26. dubna 3443 vletí 50‘000 Cynů s 4318 diskovitými loděmi do Roje. Patří ke Spolu svobodných, svazu Cynů, kteří byli zrozeni dlouho po ztrátě moci nad Rojem a nebyli ochotni s ním dále táhnout jako nomádi. Obsadí Stato II, vytlačí Nostradamuse z řídící centrály a obklopí planetu s hypertransportním polem, které znemožňuje přílet kosmických lodí. Díky ultimativní hrozbě, že poštvou pomocné národy Roje proti Pozemšťanům a kokonové naprogramování ohebného štítu vymažou, přinutí Kontra-Cynové Perry Rhodana, aby své lodi stáhnul. Protože ale jenom tak se zdá být naděje na rychlé osvobození Sluneční soustavy a odlet roje z Mléčné dráhy, rozhodne se Rhodan přidat se na stranu Imago II. Zatím co Leonidasova divize pod Atlanovým velením Kontra-Cyny útoky odchýlí, pokusí se Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu, Patulli Lokoshan, Ras Čubaj a Takerka Merceile4), která s HYPERIONEM přiltetěla z Tahunu, nalézt Nostradamuse. Během tohoto hledání spáchá mumifikovaná bytost atentát na Rorvic a proklínán ho za neúspěch Heppen Shemira. Když je Imago II nakonec od Merceile pedotransferem osvobozen z nepřátelské parapasti, zinicializuje „Kletbu imaginárních“, parazbraň, která Kontra-Cyny promění v kámen a nechá hypertransportní pole zaniknout5).

Při rozmluvě s Pro-Cyny, kteří se usadili na více než devíti stech světech Roje, se Rhodan mezitím dozví, že žádný z nich neví nic o svém původním vzhledu. Pozemšťan projeví domnění, že Cynové byli staviteli Roje vybráni pro svou schopnost paramodulace a že jim tehdy byla vzata schopnost změnit se zpět do počáteční podoby.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál