Stato II

Astronomická data:
Galaxie:Lokální Hejno
Soustava:Central Static II
Průměr:13 789 km
Doba rotace:28,7 h
Průměrná teplota:36,3 °C
Obyvatelé planety:
Cynové

Stato II bylo sekundárním řídicím světem Hejna, které v roce 3440 navštívilo Mléčnou dráhu.

Přehled

Planeta Stato II měla povrch zdánlivě ponechaný v původním přírodním stavu. Stálo tu pouze několik osamocených komplexů budov. Tyto rozvodny byly před napadením chráněny energetickými bublinami rozdílných forem a velikostí. Ve skutečnosti byl celý svět zcela technizován, ačkoli to bylo méně očividné, než v případě Stata.

Planetární povrch tvořilo sedm kontinentů. Stály zde čtyři velké vesmírné přístavy.

Dějiny

Asi 1,1 milionu let před Kr. ukryl Bardioc na Statu II oblek zmaru.

Během povstání Karduuhlů, ke kterému došlo zhruba 1 milion let před Kr., převzetím Hejna tímto národem a vyhnáním Cynů se Devět imaginárních, bývalých vládců putující minigalaxie, ukrylo na Statu II. Planeta pak byla pomocí nouzového zařízení přesunuta do hyperprostoru, a tak uchráněna před zásahem Karduuhlů. Jediný přístup k planetě poskytoval paradimový klíč, uložený na Statu. V něm však scházela hlavní komponenta, Tabora, a chyběla oprávněná osoba (Imago I/ Imago II), takže se klíč nedal použít.

Po zničení centrálního řídicího světa Stato I v roce 3443 dospěli Cyno Schmitt a terranský tým pod velením Alasky Saedelaera díky použití Tabory na Stato II. V důsledku Schmittovy akce se na planetu dostali i Karduuhlové. Ti svými útoky na několik rozvoden zpustošili rozlehlé oblasti povrchu a rozdrtili celá pohoří. Kolem stanic Devíti imaginárních, energetických hrobek, vytvořili životu nebezpečné prostředí, zatímco okolní půdu cílenou palbou změnili v lávu. Navzdory tomuto opatření zabil Schmitt Devítku. Vyvolal tak psionickou šokovou frontu, ještě zesílenou ohebným štítem Hejna, která vyhubila citlivé Karduuhly.

Roku 3444 zničili Stato II Černí démoni. Jeho roli nakonec převzal rezervní svět Stato III (T 168)

Zdroje

PR 566, PR 567, PR 568, T 168

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Stato II« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál