Menu

Hypnozářič je nesmrtící zbraň, se kterou lze cizí osobě vnutit svou vůli.

Princip působení

Hypnozářič vytváří při použití energetické pole, které mozkové proudy osoby uvnitř pole potlačí a přinutí jí bezmocně přijímat rozkazy. Může jí být přikázáno provádět jednoduché věci, i když odporují jejím osobním názorům a přáním. Když osoba disponuje velkou charakterovou sílou nebo je chráněna hypnoblokem, může se z ovládnutí osvobodit.

Historie

Tuto zbraň vyvinuli Arkonidané. Přesný čas vyvinutí není znám.

Při osidlování kontinentu Atlantis na Larsafu III Arkonidany pod velením Atlana da Gonozala v roce 10512 da Ark (8005 před Kristem) se hypnozářiče používali v arkonidské kosmické flotile k potlačování povstání.

Před zničením Atlantis Druufy bylo několik exemplářů uloženo v Atlanově podmořské kopuli. Během svých dobrodružství na Zemi je častokrát použil.

Terranci kolem Perryho Rhodana získali stavební plány zbraně z křižníku AETRON zříceného na Měsíci. V průběhu pozdějších staletí byl zářič standardní zbraní při tajných misích Solární kontrarozvědky, sboru mutantů a USO.