Perry Rhodan 89 (Česká obálka) Perry Rhodan 89 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 89
Název:Guckyho velká hodina
(Guckys große Stunde)
Autor:Kurt Brand
Cyklus:Mléčná dráha / Atlan a Arkon
Vydáno poprvé:1963
Vydáno v češtině:1997
Čas děje: 2044
Syn zradí svého otce - a Galaktičtí obchodníci tuší, že přišla jejich velká hodina...
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Jeho jméno je v Galaxii legendou - ale i tak je kritizován

Reginald Bull - Nejlepší přítel Perryho Rhodana je pověrčivý

Thomas Cardif - Nenávist ke svému otci z něj udělá zrádce

Gucky - Myšob si troufne do nebezpečné akce

Atlan - Tajný vládce Arkonu

Korporál Douglas - Zachrání Solární flotilu před novou bitvou o Terru, ale Atlana dostane do potíží

Cokaze - Galaktický obchodník, který vidí svou velkou šanci

Cokaze se se svými loděmi neústupně usadí na Marsu a zdráhá se opustit Sluneční soustavu. Místo toho starý skokanský patriarcha vyžaduje smlouvu, která jeho národu zajistí obchodní monopol v Solární říši. Mezitím, co se v parlamentu 5. června 2044 diskutuje o nouzovém zákonu, bude Perrymu Rhodanovi a jeho vládnímu týmu vyčítána inkompetence. Rhodan představuje otázku důvěry a jeho úřad bude slabou většinou potvrzen. Na svou prosbu představuje Atlan Terru skrz Regenta pod záštitou Arkonu.

Zároveň dezertuje Thomas Cardif1) z relé stanice na planetě Pluto. Chce se pomstít svému otci, kterému vyčítá, že na smrt nemocnou Thoru i přes radu lékařů poslal šikovně na Arkon, aby se jí zbavil2). Cardif letí na Venuši a nabízí Cokazemu obchodní monopol pod podmínkou, že Rhodana zničí, a sám bude prohlášen za Administrátora. Rozhněvaný Rhodanovým strohým zamítnutím jeho požadavků, podporuje Cokaze Cardifa, který chce z pomstychtivosti z Terry udělat arkonidskou kolonii, v propagandě a sabotážích.

Gucky se na vlastní pěst dostane na Venuši a zjistí, že je Cardif opravdu přesvědčen, že Rhodan má Thoru na svědomí. Mutanti na skokanských lodích způsobí zmatek a jednotky Solární flotily zaujmou postavení tak, že chtějí postup Galaktických obchodníků k Zemi zbrzdit. Mezitím tajně odstartuje pod velením Solárního maršála Michaela Freyta TITAN a pět velkých transportních lodí, které mají na Arkon dopravit sto tisíc pozemských vyškolených kosmonautů.

Cardif naléhá na Cokazeho s útokem na Zemi. Když se ale Skokan díky svému zajatci Valu Douglasovi, učastníkovi výpadu na Arkon III3), dozví, že Atlan Regenta zbavil moci, větří historickou šanci Galaktických obchodníků, kteří se ve Velkém impériu rvou o moc, a přeruší let své válcovité lodi k Zemi. Bezprostředně potom materializuje dva tisíce pět set arkonidských bojových lodí osazených Pozemšťany v Sluneční soustavě a Cokaze se svou flotilou dá na útěk ze soustavy.

Aktuální data:
28.10.2021
1566 před NGL
2. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459515.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!