Mutral

Astronomická data:
Další jména:Arkon XXVII
Průměr:7.546 km
Doba rotace:27 hodin
Gravitace:0.7 g
Pořadí od hvězdy:27
Soustava:Arkon
Galaxie:Mléčná dráha
Obyvatelé planety:
Arkonidané
Mutral
Mutral
© VPM kg.

Mutral je vnější svět soustavy Arkon.

Mutral krouží kolem centrální hvězdy jako 27. planeta ve střední vzdálenosti 17 miliard kilometrů. Na základě takto velké vzdálenosti je planeta ledovým světem. Teploty leží daleko pod bodem mrazu a atmosféra také z velké části kondenzovala. Povrch je tvořen ledovou krustou a vysokými pohořími. Nejvyšší hory se tyčí až k 8000 m.

Planeta slouží jako strážní svět ve vnějším obranném pásu soustavy. Stovky těžce vyzbrojených pozemních pevností chrání planetární zařízení. Kosmodromy a loděnice slouží robotské flotile jako opěrný bod. Jakékoliv nebezpečí nebo nepřátelé mohou být lokalizováni hyperzaměřovači. Skvěle vybudované řízení a komunikace koordinují planetární obranu, o kterou se stará přidělená robotská flotila a více než 5000 automatický obranných základen. Výzbroj pozemních pevností sestává hlavně z těžkých impulsních děl a desintegrátorů.

Historie

Po rozšíření Velkého impéria do Thantur-Lok je zde vybudován obranný bod Arkonu. Počátkem 13. tisíciletí př. Kr. započala stavba obranných zařízení na Mutralu. V průběhu dalších staletí se tak Arkonidanům daří úspěšně bránit před nepřáteli.

Roku 2043 zde vyjednává Thora da Zoltral, žena Perryho Rhodana, jménem Solárního impéria s robotem Regentem o koupi 100 bojových křižníků (deset superbitevních lodí třídy IMPÉRIUM, dvacet bitevních křižníků, třicet těžkých křižníků a čtyřicet lehkých křižníků státní třídy). Thořina loď BURMA je zadržena na Mutralu. Výzvědný specialista Arasů z ní má vylákat pozici Země. Thora je sice osvobozena, ale uvězněnému Arasovi se jí podaří zastřelit.

Roku 2329 dosáhne arkonské soustavy útočná flotila Bluesanů. Velká část obranných prostředků Mutralu je zneškodněna. Svět války Gor'Ranton je zničen úplně.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál