Překrytová fronta

Překrytová fronta, druufská fronta, relativní fronta nebo časová fronta je fenomén, který vznikal při překrývání rudého vesmíru se standardním vesmírem. Označení není zcela jednoznačné, protože existují dva různé druhy překrývacích front - pohybující se místa překrytu mezi oběma univerzy a stacionární energetické trychtýře.

Vznik

Atlanovy domněnky naznačují, že překrytová fronta a energetické trychtýře mají stejnou příčinu jako přechody Nahitha Nonfarmaleho na jeho světy na druhé straně. Připomínají explozivní efekt, který vznikl, když Ištar zemi v roce 8031 před Kristem zachránila před antimateriální kometou, zatímco ho zničila s pomocí gravitačního cyklonu.

Mizející formy života

Původní forma překrytové fronty je nepravidelná, elipsoidická - a čas tam plyne zdánlivě mnohem rychleji. Neživé objekty a rostliny přitom zestárnou o mnoho tisíci, občas i milionů let. Vyšší formy života naproti tomu zmizí beze stopy - jako jediná ochrana se osvědčí přesun do hlubin oceánu. Překrytová fronta se přitom pohybuje po vypočítatelném kursu.

Již v roce 8002 před Kristem zmizí na Larse, druhé planetě Larsafovy soustavy, arkonidští kolonisté. Do těchto končin odvelený Krystalický princ Atlan da Gonozal přispěchá ohroženému systému na pomoc. Při zoufalém boji proti neviditelné, nezranitelné moci je jeho flotila téměř zničena, zbylí kolonisté před hrozbou uprchnou. Lodě Druufů zničí zbylou Atlanovu eskadru a začnou bombardovat Larsaf III. V důsledku kosmické bitvy a bombardování dojde ke změně sklonu zemské osy a kontinent Atlantis se potopí.

V roce 2040 postaví tajemné mizení bezpočtu forem život na světech Velkého impéria Arkonu Regenta před nerozluštitelnou záhadu. Povolá tedy Perryho Rhodana na pomoc.

V systému Mirsal jsou postupně zasaženy překrytovou frontou a vylidněny třetí a druhá planeta. Při akci na Mirsalu II objeví terranský mutant Fellmer Lloyd možnost, jak s pomocí generátoru čočkového pole proniknout do cizího universa.

Tato technologie je znovu nasazena na planetě Tats-Tor v systému Morag, kde Terranci poprvé přijdou do přímého kontaktu s Druufy.

Přechodová zóna do Rudého vesmíru

V červenci 2043 se objeví překrytová oblast 22 světelných let od systému Myrtha. Současně se oblast přestane pohybovat. Také unášení inteligentních bytostí přestane.

Tato přechodová fronta se skládá z velkého řetězce rudě žhnoucích energetických trychtýřů. Do jaké míry Druufové podporovali tvorbu těchto trychtýřů je nejasné, ale velká část vznikla určitě přirozenou cestou.

Krátce po objevení nové překrytové fronty zareaguje Regent na hrozbu Druufů a uzavře oblast s pomocí 50‘000 robotských lodí a skokanských válcových lodí. Pokusy Druufů proniknout skrze tuto armádu ztroskotají.

Na základě obratného manévru Terranců proniknou kosmické lodě Regenta do Rudého vesmíru, kde dojde k vysoce ztrátové bitvě mezi oběma nepřátelskými loďstvy.

Obě universa se začnou vzdalovat od sebe, pročež překrytová fronta koncem roku 2044 pozvolna zmizí. Druufové ani Terranci od té doby nemají možnost, jak se dostat do druhého kontinua.

Další překrytové zóny

V universu Zeď času, které objevil Ernst Ellert leží slunce Hel v překrytové zóně s dalším paralelním universem. Každých 200 roků dochází k hvězdnému skoku, který Hel a jeho satelit Bracklar krátkodobě přesunou do druhého vesmíru. (T 4).

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál