Generátor čočkového pole

Generátor čočkového pole byl vyvinut z malého generátoru ochranného štítu, který se používal v transportních oblecích arkonidského původu a ve větší variantě na kosmických lodích.

Náhodou se podařilo pomocí vysoké energie vyrobit obranné pole proti časové frontě Druufů. Při dalších pokusech se podařilo vytvořit kulové pole světla. Vytvářelo kruhovou skvrnu, která modrobíle zářila, pole samo bylo neviditelné. Protože předměty na druhé straně se jevily příliš malé, byl generátorový kruh rozdělen na dvě části. Prstencové pole tak bylo tvořeno dvěma čočkami, jedna byla objektiv, druhá okulár. Generátor ochranného pole měl spotřebu až dvacet megawattů. S pomocí této energie se s čočkového generátoru stal transportní prostředek do rudého vesmíru Druufů.

Prstencové pole se svými čočkovými vlastnostmi způsobovalo nespojitost struktury prostoru. Tato nespojitost účinkovala jako most mezi univerzy, přičemž světlo mohlo libovolně přecházet z jednoho do druhého. Tento způsob transportu byl ale možný jen nedaleko místa překrytu obou univerz.

Generátor zakřiveného pole

Generátor zakřiveného pole další vývojový stupeň generátoru čočkového pole. Vytvářené pole je silněji zakřivené, čímž je možný průnik do cizí časové roviny, i když se obě roviny přímo nedotýkají. Dá se vytvořit tak velké, že umožní přesun dokonce i kosmické lodi.

Historie

V roce 2040 se Fellmeru Lloydovi na Mirsalu II podařilo zachránit Mirsalany před časovou stěnou Druufů. Lloyd začal experimentovat se štítovým generátorem a podařilo se mu vytvořené pole modifikovat a proniknout do kontinua cizích invazorů.

Když Rosita Peres, jeho společnice, zmizela, přesunuli se Fellmer Lloyd a Marcel Rous přes čočkové pole do neznámé časové roviny, kde všechno probíhalo 72‘000x pomaleji. Peresová přijala vlastní čas cizinců, proniknuvší Terranci si ponechali svůj vlastní čas.

Když se předpovědělo objevení další temporální překrytové fronty na Tats-Toru, odletěla tam gazela s generátorem čočkového pole. Po zkáze generátoru čočkového pole posádka v cizím vesmíru uvízla. Během dalšího průzkumu neznámé planety objevili Terranci zdejší bytosti bez technologie a nazvali je Druufové. Tento výraz později přešel také na vládce Rudého vesmíru.

Protože kontakt s týmem z Tats-Tor byl přerušen, pokoušeli se Terranci ve standardním univerzu vyvinout nové čočkové pole a jeho pomocí proniknout znovu do vesmíru Druufů. Překrytová fronta se v tu dobu ale vzdálila.

Po sedmi měsících se Perrymu Rhodanovi na palubě SAMBO podařilo proniknout s nově vyvinutým generátorem zakřiveného pole proniknout do rudého vesmíru. Naleznou tam pohřešované, pro které mezitím uplynulo jen osm dnů. Jejich čas se mezitím přizpůsobil cizímu prostoru.

Aktuální data:
23.7.2021
1566 před NGL
28. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459418.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!