Dryhanové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Gorianova planeta
Známé obydlené planety:
Gorianova planeta

Dryhanové jsou příbuzným národem Arkonidanů ze soustavy Gorian. Jejich jméno vzniklo z arkonidského výrazu pro jeden z měsíců (Dryhan), ve kterém byla za Archaické periody arkonidskou lodí znovu objevena jejich planeta.

Vzhled

Dryhanové sice vypadají jako typičtí Arkonidané, mají však mnohem menší průměrnou výšku. Také mladí Dryhanové působí celkově vyzábleji a starobyleji, k čemuž přispívá také jejich svéráznost a zvláštní odměřenost a důstojnost.

Charakteristika

Jsou pokládáni za věrné poddané arkoniského Imperátora. Svou loajalitu projevují ale spíše jen osobě Imperátorovi, než celému Impériu. Pro Dryhany je Imperátor zosobněním Hvězdného boha. Jsou připraveni kdykoliv za něho položit život.

Dryhanský smysl

Prakticky všichni Dryhanové mají zvláštní psí schopnost, která se označuje jako dryhanský smysl. Nejsou to sice žádní plnohodnotní telepati nebo empati, ale mají silné navigátorské schopnosti. Tato schopnost se pravděpodobně projevila následkem hyperbouří, které zuřily za Archaické periody.

Historie

Dryhanové vznikli z arkonidských kolonistů, kteří osídlili Gorianovu planetu kolem 2300 da Ark (17‘712 př. Kr.).

Během Archaické periody dochází k úpadku a opětnému návratu k primitivitě. Teprve roku 3953 da Ark je Gorianova planeta znovu objevena arkonidskými loděmi.

Díky absolutní oddanosti Imperátorovi a svým schopnostem, kdy jim dryhanský smysl umožňuje se naladit na nějakou osobu, jsou Dryhané upřednostňovaní tělesní strážci vládnoucí rodiny. Pomocí dryhanského smyslu mohou také odrazit případný útok Individuálních metamorfů.

Aktuální data:
31.7.2021
1566 před NGL
35. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459426.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!