Menu

Jako falanga Chaosu je označována skupina příslušníků Terminační kolony TRAITOR, nasazená na Služebnickém hradě.

Členové falangy Chaosu musí disponovat zvláštní rezistencí vůči strangeness. Jednotka má za úkol ovládat Služebnický hrad při přechodu z jednoho univerza do druhého, přičemž všichni ostatní členové posádky stanice jsou pro vlastní ochranu v bezvědomí.

Známí členové falangy Chaosu

Zdroje

PR 2342