Perry Rhodan 805 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 805
Název:Útěk z Intermezza
(Flucht von Intermezzo)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3583
Časové kladivo udeřilo - Terra-Patrola v chaosu syndromu minulosti
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec považuje BARDIOC odpovědným za zmizení lidstva

Walik Kauk - společně s dalšími členy Terra-Patroly znovu pocítí Časové kladivo

Gucky - myšob podnikne záchrannou akci

Huatl - Hulkoo spřátelný s lidmi

Alaska Saedelaere - nezvěstný se vrací

Na Měsíci zjistí Atlan, Reginald Bull, Geoffry Abel Waringer a Gucky, že NATHAN je deaktivován, narazí na černé roboty Hulkooů a setkají se s Kulliakem Jonem. Siganec jim předá Raphaelovo poselství: »Někdo potřebuje vaši pomoc!«

Ve stejné době se na Intermezzo dostane Jan Speideck, který se pod účinkem časového kladiva považuje za římského císaře Marka Aurelia, do konfliktu s Walikem Kaukem, který věří, že je Markoman Botho. Aby se dostal do města Carpis, ve kterém se podle jeho představ zdržuje Marcus Aurelius, odchází Kauk do hor a podivuje se při tom, že řeka Duonawe neprotéká planinou. Když odezní vliv časového kladiva, zjistí, že Hulkoové mezitím dorazili na Intermezzo. Chtějí zajmout členy Terra-Patroly, protože doufají, že s jejich pomocí uvedou do provozu měsíční pozitroniku.

Walik Kauk se pokouší ukrýt se před invazory, je ale objeven Hulkooem Huatlem. Protože jsou ale oba dva ohrožováni špatným počasím, zemětřesením a následnou záplavovou vlnou, Hulkoo a Terranec spolupracují a nakonec uzavřou příměří1). Kauk se nakonec dostane ke svým druhům a varuje je před invazí Hulkooů. BALDWIN TINGMER zaměří tři Hulkooské lodi, které se připravují na přistání, nemůže ale odstartovat, protože Sante Kanube, Jan Speideck, Bilor Wouznell, Walik Kauk, Jentho Kanthall a Alaska Saedelaere padnou ve stejnou dobu za oběť časovému kladivu a považují se za indiány lovící buvoly. Vleeny Oltruunová nakonec ale vyšle volání o pomoc, které zachytí SOL.

Dříve než generační loď doletí k Intermezzo, zaútočí K2-robot Augustus na loď Hulkooů palubními zbraněmi BALDWIN TINGMERU, ale nezpůsobí jim žádnou větší škodu. Hulkoové poté zničí korvetu Terra-Patroly, ale Augustus se stačí zachránit. Obě Hulkooské lodi, které se nachází na orbitě kolem Intermezza, vyzve Perry Rhodan ultimativně k ústupu, uprchnou ale teprve až když je SOL začne ostřelovat.

Ve stejné době potká Douc Langur mladého muže, které nezná ani své jméno, ani svůj původ a nenadále zase zmizí2).

Augustus osvobodí Jentho Kanthalla, Vleeny Oltruunovou, Sante Kanubeho, Maru Bootesovou, Jana Speidecka, Bilora Wouznella, Sailtrit Martlingovou, Walika Kauka a Bluffa Pollarda z moci Hulkooů. Zatímco tři další space-jety odlákvají třetí loď Hulkooů, odveze Gucky a Roi Danton v SJ-07 Alasku Saedelaereho, Douca Langura a deset ostatních členů Terra-Patroly do SOL. Na palubu je odvezena i KOBYLKA.

Protože inkarnace CLERMAC považuje za možné, že SOL je znamením návratu obyvatel Země, nařizuje velitel Hulkooů Gerogrosch zatím proti cizí lodi nic nepodnikat.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál