Perry Rhodan 959 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 959
Název:Loower a Oko
(Der Loower und das Auge)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Je blízko svému cíli - bojuje o klíč moci
Hlavní postavy románu:

Pankha-Skrin a Laire - dva nerovní rivalové v boji o Oko

Perry Rhodan - Terranec mezi dvěma zvláštními frontami

Baya Gheröl - malá dívka, která prokoukne Zdrojoznalce

Burnetto-Kup - bývalý velitel GONDERVOLDU

Roi Danton - velitel BÁZE během nepřítomnosti Perryho Rhodana

Se zprávou o objevení se Helka Nistora s Okem a nalezení sedmého klíče vzplane na BÁZI opět rivalita mezi Pankha-Skrinem a Lairem1). Zdrojoznalec entelechsky zakotveným cílem svého národa2) se už vidí v jeho blízkosti, i když Kershyll Vanne pokus, začít válku proti kosmokratům označuje za čiré bláznovství.

Aby svému národu zajistil Oko, usiluje Pankha-Skrin celé dny rozluštit zákonitost, podle kterých Laire funguje, nemá přitom zpočátku ale žádný účinek. Marně se mu Verna Theran3) pokouší objasnit, jak bezvýsledné je toto snažení vzhledem k samostatnosti, kterým se organicky působící kosmokratický robot chová.

Perry Rhodan zůstane s Burnetto-Kupem a Helkem Nistorem prozatím na Guckys Inn, zatímco pomocné čluny BÁZE odvážejí Loowery, Bayu Gherölovou a posádku ERRANTHE. V rozhovorech s Burnetto-Kupem se Terranec snaží Loowery od jejich plánu na válečné proniknutí za materiální zdroje2) odvrátit.

V BÁZI pověří Pankha-Skrin, který chce stále ještě prozkoumat Laireho základní naprogramování, Sigance, aby se povyptali K2 robota Augustuse, který se zdržuje v blízkosti kosmokratického robota. Zatímco Zdrojoznalcem ovlivnění Siganci vyslýchají Augustuse, nabádá Roi Danton Laireho a Pankha-Skrina, aby svůj konflikt vyřešili smírně. Zdrojoznalec ale demonstrativně sáhne po zbrani, aby ukázal svojí odhodlanost. Doufá, že s tím získá čas, než Perry Rhodan, který chce zabránit střetnutím s Lairem, přinese Oko na palubu.

Poté co dva dny vyčkává na Guckys Inn, vysvětlí ale Rhodan, že vzhledem k nebezpečí, které vesmíru hrozí4), není připraven čekat, až se Pankha-Skrin a Laire dohodnou. Ještě předtím než Terranec společně s Burnetto-Kupem odstartují se space-jetem k BÁZI, předá mu Nistor Oko. Pankha-Skrinovi poté na palubě BÁZE řekne jen, že to bylo nutné. Ke zděšení Zdrojoznalce předá Rhodan bez komentáře oko Lairemu.

O něco později nabídne robot kosmokratů Terrancům, že BÁZI provede přes materiální zdroj. Upraví sedm 19.5 centimetru dlouhých a devět centimetrů tlustých přídavných klíčků tak kolem oka, že jsou transmiteru podobným efektem přemístěni do jeho zadní, černočerné části, ve které panují hyperprostorové podmínky. Laire vysvětlí, že oko je nyní připraveno, ale on sám ještě ne.

Analýzou Laireho reakcí poznávají Pankha-Skrin a Burnetto-Kup pozvolna zákonitosti, podle kterých byl robot naprogramován. Jako bývalý spolupracovník Sedmi Mocných nesmí nikdy uškodit žádné bytosti, jejíž existence byla zvýšena pomocí Noon-kvant, pokud taková bytost neohrožuje Roj, spórovou loď nebo PLOŠINU. Smí ale nasadit všechny prostředky, pokud mu nějaký národ ukradne Oko. To mu dovolilo, aby se stal vládcem nad Wyngery5). Pankha-Skrin je přesvědčen, že Laire přesto podléhá omezení, které mu za určitých podmínek zakazuje zabít náhodné majitele Oka. Kromě toho Zdrojoznalec věří, že Loowerové na základě své cílevědomosti splňují kritéria, která jsou nutná, aby Laireho podnítili k dobrovolnému vydání Oka.

Vezme si proto Bayu Gherölovou jako rukojmí a donutí Laireho k rozmluvě. Zdrojoznalec vyzve robota, aby mu oko vydal, protože jen tímto způsobem může zabránit boji s Loowery. Ten by ale ohrozil 13‘000 bytostí na BÁZI, na kterých Noon-kvanta ještě neměla žádný pozitivní vliv.

Laire tomuto dilematu unikne, zatímco Oko, které on sám už nemůže použít, a které Pankha-Skrin kvůli jeho úzkoprsosti prostě nesmí dostat, natrvalo předá Perrymu Rhodanovi. Robot dodává, že vzácné oko má sloužit vyšším cílům než válce z domnělého strachu2), a vyjádří zároveň své přesvědčení, že ho Rhodan bude moci použít nejen ve prospěch lidstva, ale i pro dobro dalších národů6).

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál