Perry Rhodan 773 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 773
Název:Strůjce chaosu
(Der Chaosmacher)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3582
Muž projde skrz emoční propust - a stane se z něj násilník
Hlavní postavy románu:

Tatcher a Hainu - klidný Marťan se stane násilníkem

Dalaimoc Rorvic - Tatcherův nadřízený

Perry Rhodan - Terranec navštěvuje planetu Xumanth

Gucky, Ribald Corello a Icho Tolot - Perry Rhodanovi společníci

Abrahd a Doregh - obyvatelé planety Xumanth

Po dvoutýdenním letu1) vlétává SOL do galaxie Dh'morvon a setkává se na jejím okraji s graciózním křižníkem Tbahrgů, který bude pro svůj tvar nazván minaretoloď. Perry Rhodan přistane se SZ-2 a prostřední částí SOL na tbahrgském centrálním světě Xumanth, rajské druhé planetě rudého slunce Mytharton. Kosmodrom odděluje severní pracovní město, kde převládají transparentní kopule, od jižního rekreačního města, ve kterém dominují vysoké budovy s extrémně malým příčným profilem. Perry Rhodan, Ribald Corello, Icho Tolot a Gucky opustí SOL nejdříve sami, aby jednali se štíhlými, humanoidními Tbahrgy. Jejich představitelé Abrahd a Doregh vyčtou návštěvníkům zpočátku, že jsou špióny inkarnace VERNOC, uznají ale svůj omyl, poté co se Rhodan a jeho průvodci dobrovolně podrobí výslechu. Omluvně vysvětlují, že jsou cvičeni v tom, být připraveni na to, že se již brzy v jejich oblasti vynoří špioni, eventuálně přední voj VERNOCu. Další informace nemohou poskytnout, protože kdyby o tom někdo z nich promluvil, ztratil by ve stejném okamžiku celou svou paměť. Perry Rhodanovi to připomene metodu, se kterou ID Atlanovi bral vzpomínky na určité zážitky na Zemi2).

Tbahrgové ale ochotně vyprávějí dějiny svého národa: Vyvíjeli se ve zvláště vlídném prostředí, a proto trvalo dlouho, než vytvořili vědecko-technicky orientovanou civilizaci a nakonec začali s průzkumem vesmíru. Kvůli domněnce, že žádná loď nemůže letět rychleji než světlo, se na celých 450 let vzdali kosmických letu. Teprve pak prozkoumali vlastní sluneční soustavu a poslali první interstelární kosmickou loď k sousední hvězdě. Nyní, o čtyři tisíce let později, ovládají hvězdnou říši se 702 slunečními soustavami, ke které patří 2131 planet a větších měsíců. Protože ve své rodné galaxii neměli žádné vážnější konkurenty, navštívili sice sousední galaxie, ale nemysleli na to, že by tam založili kolonie.

V hypervysílání, které Tbahrgové přijmou z MODULu3) a předají ho na Xumanthský měsíc Sh'donth, pozná Geoffry Abel Waringer a Perry Rhodan obraz soustavy Medaillon. Zaměřovače SOL zjistí, že se na Sh'donthu nacházejí energeticky aktivní technická zařízení, které dalece překonávají ty na Xumanthu.

Mezitím se Tatcher a Hainu, který s Dalaimocem Rorvicem prozkoumává pracovní město, ocitne v emoční propusti, ve které se Tbahrgové uzpůsobují pro tupou práci. V pracovním vzteku poškodí Marťan tovární zařízení Tbahrgů. Jako domnělý sabotér je chycen a předán Terrancům. V SOL zuří dál a ani psychologovi a psychoterapeutovi dr. Crainu Annachovi se ho nepodaří vyléčit. Gucky se proto s Marťanem teleportuje do pracovního města a zavede ho do reverzní propusti, která sice vliv emočního záření zruší, ale Tatcheru a Hainuovi vnutí touhu po zábavě.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál