TOSOMA

TOSOMA byla vlajková loď eskadry Krystalického prince Atlana. Byla to bitevní loď arkonidské konstrukce třídy IMPÉRIUM postavená někdy kolem roku 8000 před Kristem. Velitelem TOSOMY byl Atlanův tehdejší společník, důvěrník a učitel kapitán Kule Tarts.

Technická data

Třída IMPÉRIUM byla vyvinuta před rokem 8000 před Kristem, aby přinesla nový vojenský potenciál do metanových válek pro Arkon. S průměrem 800 metrů a přiměřeně zvětšenému zbraňovému potenciálu představovala po několik dlouhých tisíciletí nepřekonatelnost arkonidské flotily.

Výzbroj: těžké psychozářiče u dolního okraje pohonného zesílení (byly používány v koloniálních časech, k ovlivňování civilizací pod stupněm C), impulzní konvertor respektive impulzně-vlnový kanón, jakož i tehdejší standardní zbraňové systémy.

TOSOMA dosahovala obvyklého zrychlení 500 km/s2. Pro nadsvětelné lety používali Arkonidané až do 22. století transiční pohon.

Historie

Při svém prvním příletu do soustavy Larsaf v roce 8007 před Kristem, nacházel se Atlan na palubě TOSOMY, doprovázené křižníky ASSOR a PAITO. Atlan měl uklidnit nepokoje, které podněcovala vláda administrátora Amonara z rodiny Cirol.

Na Larse (Venuše) vnikla robotská stanice s venušskou pozitronikou a na Larsafu III (Země) byla vybudována kolonie Atlantis s hlavním městem Atlopolis, později Arkonis.

Atlan zde poprvé pozoroval zónu překrytu s vesmírem Druufů. Protože se toto nebezpečí nedalo překonat, byla soustava Larsaf částečně evakuována. Atlan byl Kule Tartsem zbaven velení a proti své vůli zůstal s průvodcem Cunorem v Atlantis. Kule Tarts tak zachránil Atlanovi život.

TOSOMA byla později po dlouhém boji zničena kosmickou lodí Druufů. Po zničení své poslední lodi ztratil Atlan možnost k návratu na Arkon. Byl donucen čekat v ochraně své podmořské kopuli.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál