Menu
Třída STAR
Třída STAR
© Hans Knößlsdorfer

Technická data

 • Průměr: 200 m
 • Zrychlení max. 960 km/sec^2
 • Dolet: asi 1.5 miliónu světelných let

Známé křižníky

 • CART RUDO
 • DAN PICOT
 • IRON MAIDEN
 • SORONG

Nákres

 1. Vysílací a přijímací antény hyper- a normální vysílačky
 2. Dálkové zaměřovací systémy
 3. Hmotný zaměřovač
 4. Impulzní, respektive transformační děla
 5. Hangár pro stíhačky a projektory tažného paprsku
 6. Stíhačka typ: HF.OIr Topsider
 7. Projektor pohonu
 8. Přídavný agregát pro dodatečné nouzové zrychlení
 9. Generátor ochranného štítu (paratron a HD-štít)
 10. Osobní vpusť
 11. Termická, impulzní a paralyzační děla
 12. Stratosférický kluzák typ: třída Arracis
 13. Projektor tažného paprsku se světlometem
 14. Dodatečné tlumiče pro přistávací vzpěry
 15. Kloub pro kompenzaci terénních nerovností
 16. Přistávací opěrka s pružnou ložnou plochou a gravoukotvením
 17. Blízké zaměřovací systémy
 18. Projektory tunelového pole k vytvoření hyperprostorového energetického koridoru
 19. Kontrolní systém tunelových projektorů
 20. Projekční desky a současně příčka spodní antigravové šachty
 21. Velikostní srovnání: člověk
 22. Palubní antigrav (tato část není zatahovací) se světlometem
 23. Přistávací opěrka v zatažené stavu
 24. Poziční světlo
 25. Pomocný člun typ: malý space-jet
 26. Propusť a projektor tažného paprsku
 27. Nákladní propusť
 28. Spodní projekční okruh generátorů ochranných štítů
 29. Gravo-tryskový pohon pro atmosférické lety
 30. Projektory tlumícího pole
 31. Horní projekční okruh
 32. Jméno lodi: Claudia Theunert
 33. Panoramatická okna
 34. Neutralizátory přetížení a agregáty
 35. Velitelská centrála
 36. Obytné prostory posádky; nemocniční stanice; rekreační místnosti; laboratoře; jídelny
 37. Počítačový sál s přímými propojením na pozitronový mozek
 38. Osobní antigravová šachta s výpustí do prostoru
 39. Pomocný člun typ: H.u.S. Kluzák
 40. Nadsvětelný pohon
 41. Hyperprostorová čerpadla jako zdroj energie
 42. Hangár pro space-jety se zařízením pro odsávání vzduchu
 43. Koncentrátor hyperenergie
 44. Hydraulické přistávací vzpěry
 45. Projektor tažného paprsku v hangáru
 46. Víceúčelový tank typ: shift
 47. Systémy podpory života (úprava vody, cirkulace vzduchu)
 48. Výměník
 49. Spojovací koridory k výtahům, antigravové šachty
 50. Rozvod Pole
 51. Rozbočovací zařízení
 52. Polový pohon (Feldtriebwerk) pro kosmické lety
 53. Hlavní pozitronický mozek lodi
 54. Antigravový pohon
 55. Transmiterová hala s materiálním transmiterem (k přepravě osob)

Kresba: Hans Knösslsdorfer