Perry Rhodan 536 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 536
Název:Soumrak bůžků
(Götzendämmerung)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Roj
Vydáno poprvé:1971
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3442
Akce Trantus - Tona – 500 milionů lidí má být zachráněno před smrtí
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor bojuje za cizí svět.

Atlan – Lord admirál získá zajatce.

Blazon Alfa – Odlišná dvojčata jsou pokládána za Hvězdné bohy.

Blazon Beta – Odlišná dvojčata jsou pokládána za Hvězdné bohy.

Gahork – Žlutý dobyvatel z Kokonu.

Cieran Raklanka – Rytíř bez bázně a hany.

Shavi Yanar – Trojice bohů má být poražena

Raga Yanar – Trojice bohů má být poražena.

Losho Yanar – Trojice bohů má být poražena.

Dne 14. května 3442 dosáhnou Blazon Alfa a Blazon Beta v rodné plástvi imunního Žlutého dobyvatele Gahorka planetu Trantus-Tona, třetí oběžnici žlutého slunce Heleva-EX. Mimo plástvových plavidla přistane na tomto světě také osmdesát houbovitých lodí Robostrůjců, aby pomocí sekundárních adaptací přetvořily Trantus-Tona na líhňovou planetu. Bratři Blazonové odvysílají poznatky páté kolony Perrymu Rhodanovi, který následně s GOOD HOPE II a INTERSOLAREM zaútočí proti systému Heleva-EX, čímž chce zamezit zničení Trantus-Tona loďstvem Roje. Na útěku před Žlutými dobyvateli, kteří propadli rozmnožovací euforii, objeví Blazon Alfa a Blazon Beta loď YANARA, tisíc metrů dlouhé válcovité plavidlo Skokanů. To tvoří základnu Yanarova rodu, jehož příslušníci byli až doposud pěti sty miliony Tonary, na středověkém stupni kultury žijícími potomky arkonidských osadníků, uctíváni jako bohové. Bratři přemůžou částečně ohlupené Skokany a nakonec jsou Rasem Čubajem dopraveni na GOOD HOPE, zatímco popuzení Tonarové zaútočí na skokanskou loď.

Protože se vysoce infekční buněčná explozivní nemoc šíří mezi Žlutými dobyvateli, nechává bůžek Roje Y'Xanthymona, Plačící ale Neumírající, přerušit dělící proces a přikáže dne 20. května plástvovým lodím, aby se vrátili do Roje. Patnáct imunních Žlutých dobyvatelů je však ještě předtím uneseno malým úderným komandem pod Atlanovým vedením na palubu GOOD HOPE. Z těl unesených má být izolován patogen, s jehož pomocí může být vyvinuta biologická zbraň.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál