Menu

Zkratka GAlaktického LOkalizačního Systému, který byl kolem roku 1170 NGL vybudován ze zbytků bývalé kontrolní rádiové sítě Cantarů. Lokalizační systém má přibližně 50 milionů stanic bývalé kontrolní rádiové sítě a slouží pro celogalaktické komunikace a zpravodajským službám. Kolem roku 1170 NGL je jeho hlavní činností najít superinteligenci TO a její umělý svět Poutník II.

Po zvýšení hyperimpedance, k němuž došlo roku 1331 NGL, se objevily úvahy o reaktivaci GALORSu.

V roce 1514 NGL byly části GALOSU opět v provozu (PR 2729).

V roce 1552 NGL opět existovala celogalaktická hyperrádiová síť. Několik retranslačních stanic bylo v provozu také v kulové hvězdokupě M 3 (PR 2986).

Poznámka: V PR 2986, str. 8 není výslovně uvedeno, že se jedná o síť GALOS, ale po úvahách z roku 1331 NGL se to zdá být zřejmé.

Zdroje

PR 2729, PR 2986